Almanya Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Almanya Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

Almanya Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

Akdeniz üniversitesi bünyesinde kurulan direktörlüğünü Dr.Öğr.Üyesi Kemal Demir'in yaptığı ,Almanya Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu ,Öğr.Gör. Markus SchrijerMüdür Yardımcısı ,Dr. Öğr. Üyesi Sevgi Arkılıç Songören Müdür Yardımcısı ,Dr. Öğr. Üyesi Nihal Kubilay Pınar Müdür Yardımcısı,Profesör Doktor. Mehmet Canbulat,Doktor Dr. Bekir Direkçi,Doktor Dr. Kürşat Ersöz üyelerinden oluşmaktadır.

Kurum İnternet sayfasında yapılan Türkçe- Almanca açıklamada 

Almanya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (Almarum)

Almanya Araştırmaları merkezi olarak, Almanya’dan güncel konuları ve tartışmaları alıp dış perspektiften aydınlatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan, Almanya ile bir çok alanda yakından ilişki içinde olan Türkiye’nin görüşü, Almanya’da yaşayan Almanlar için ilgi çekici ve belirleyici olabilir, diğer yandan, Almanya’nın Türkiye’deki algısı ve dolayısıyla anlayışı keskinleşir. Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’nde bulunan Almanya Araştırmaları uygulama ve Araştırma merkezi (Almarum), akademik faaliyetlerde sadece bir paylaşım ve forum noktası değil, aynı zamanda medya, ekonomi ve politika gibi sosyal yaşamdaki diğer aktörlerin paylaşım ve anlayış yeridir. Bunun için Almarum’u akademik, sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanda etkileşim ve ağ oluşturma platformu haline getiren etkinlikler yapılacaktır. Ayrıca merkezin adı altında Almarum adlı yıllık akademik bir dergi de yayınlanacaktır.

Çalışma Alanları ve Temel Konular

Geniş bir alana hitap edebilmek için Almarum:

Multidisipliner: Farklı bilim alanlarından ortak yapılan çalışmalar.

Multidimenziyonal: Farklı kamusal ve toplumsal alanların seçilmesi

Yıllardır Alman Kamuoyunu meşgul eden konular göz önünde bulundurulup önümüzdeki beş yılın konuları şunlardır:

1. Sağ populizmi ve aşırı sağcılık (Populer ve aşırı milliyetçilik)

2. Diş Ticarette korumacılık ve küreselleşme

3. Göç ülkesi olarak Almanya

4. Sağlık sisteminde değişim

5. Dış ve güvenlik politikasında yeni yaklaşımlar

Bütün bu konular Almarum’un araştırma alanı içinde yer alırken her bir konu bir yıllığına araştırılarak Almarum dergisinde o konuyla ilgili yayınlar yapılacaktır. Konularımız sınırlı değildir güncel gelişmelere göre yer değiştirebilir ve genişletilebilir.

Beklentiler ve Hedefler

Merkez’i Türkiye’de ve Türkiye dışında Almanya ile ilgili konularda akademik yetkin bir konuma, policy report, uluslar arası kongrelerde, panellerde ve konferanslarda referans alınacak danışmanlığı istenecek seviyeye ulaştırmaktır.

Almanya ile ilgili Türkiye’de yapılan araştırmaları desteklemek, ayrıca doktora sonrası ve doktora esnasında genç bilim insanlarına destek vermek.

Uluslar arası Almanya araştırmaları ile ilgili iletişim ağı kurmak bu konu ile ilgili kurumlarla işbirliği içinde bulunmak.

Almanya araştırmaları dergisinin hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılacak bilimsel çalışmalar ile tanınırlığını sağlamak.

Almanya araştırmaları temelinde özel sektörle ortak projeler geliştirmek ve gerçekleştirmek.

Zentrum für Deutschlandstudien (ZfDS)

Über uns

Als Zentrum für Deutschlandstudien greifen wir aktuelle Themen und Debatten aus Deutschland auf und beleuchten sie aus einer Außenperspektive. Der Blick aus der eng mit Deutschland verflochtenen Türkei kann einerseits für in Deutschland lebende Menschen anregend sein und dort Impulse setzen, andererseits, und dies vorrangig, wird der Blick auf, und damit das Verständnis für Deutschland hier in der Türkei geschärft. Das an der Akdeniz Universität in Antalya angesiedelte ZfD ist nicht nur ein Ansprechpartner und Forum im akademischen Betrieb, sondern stellt auch für andere Akteure des gesellschaftlichen Lebens, etwa aus Medien, Wirtschaft und Politik, einen Ort des Austauschs und der Verständigung dar. Hierfür werden vielfältige Veranstaltungen organisiert, die das ZfD zu einer Plattform der Vermittlung, Vernetzung und Beratung gestalten. Als Organ des Zentrums wird außerdem eine jährlich erscheinende Zeitschrift für Deutschlandstudien ins Leben gerufen.

Fachliche Ausrichtung und Themenschwerpunkte

Um ausgewählte Themen breit abdecken zu können, arbeitet das ZfDS

 • Multidisziplinär: unterschiedliche Fachbereiche aus den Geistes- und Sozialwissenschaften; gegebenenfalls auch aus den medizinischen und Agrarwissenschaften;
 • Multi-spektral: unterschiedliche Bereiche aus dem gesellschaftlichen / öffentlichen Leben.

Als zentrale Themen, die seit etlichen Jahren in der deutschen Öffentlichkeit herausragende Bedeutung besitzen, wurden folgende festgehalten und als Themenschwerpunkte der nächsten 5 Jahre gesetzt:

 1. Rechtspopulismus und Rechtsextremismus
 2. Protektionismus und Globalisierung im Außenhandel
 3. Deutschland als Einwanderungsland
 4. Veränderungen im Gesundheitswesen
 5. (Neu-)Orientierungen in der Außen- und Sicherheitspolitik

Während alle genannten Themenfelder in den Fokus des ZfDS gerückt sind, wird doch eines jeweils für ein Jahr als Schwerpunkt gesetzt, welches zudem Thema der veröffentlichten Zeitschrift sein wird. Die Liste an Themen ist jedoch prinzipiell nicht begrenzt und wird stetig aktuelle Vorgänge aufgreifen.

Ansprüche und Zielsetzungen

 • Gestaltung eines Schnittpunkt/Knotenpunkt/Drehpunkt von Expertise zu Deutschland in der Türkei: Ermöglichung und Produktion von wissenschaftlich fundierten Kenntnissen über das Land und von vielgestaltigem, akademischem wie außerakademischem Austausch darüber, etwa in Form von policy reports, internationalen Kongressen, öffentlichen Diskussionsrunden oder individuellen Beratungen.
 • Unterstützung von türkischen Forschungsaktivitäten zu Deutschland: Förderung von Nachwuchsforscher*innen etwa im Rahmen von Promotionen und Post-Doc-Forschungsvorhaben.
 • Institutionelle Internationalisierung: Vernetzung mit anderen Deutschlandzentren außerhalb Deutschlands und mit anderen thematisch verwandten Einrichtungen in Deutschland und in der Türkei.
 • Etablierung der Zeitschrift für Deutschlandstudien als zentrales wissenschaftliches Organ zur Deutschlandforschung in wie auch außerhalb der Türkei.
 • Gestaltung und Durchführung von Projekten gemeinsam mit Lehre und Wirtschaft im Rahmen der Schwerpunkte des ZfDS.
 • Etablierung des ZfDS als Ansprechpartner für multi-spektrale, interdisziplinäre und interkulturelle Fragestellungen.

Almanya ile ilgili araştırmalarda faaliyet gösteren tüm kurumlar ile akademik platformlarda işbirliğinde bulunmak, Almanya ile ilgili tüm bilimsel parametreler irdelemek, akademik önerilerde bulunmak ve destek vermek, Bilhassa göç araştırmalarını Almanya perspektifinde ele almak, Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki yüzyıllara dayanan siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda bulunmak.

Bilimsel çalışmalar ile Alman Toplumunun sosyal yaşamına, kültürel dünyasına ve akademik dünyasına katkı sağlamak, Yapılan bilimsel çalışmalar ile Almanya’nın gerçekleştirdiği sosyal, toplumsal ve kültürel değişim süreçlerinin dış ülkelere nasıl yansıtıldığını, nasıl algılandığını ve bu gelişmenin doğurabilecek sonuçlarını sunmak, Almanya için bu tür değişimlerin kendi toplumu içinde ne tür sonuçlar doğurabileceği öngörüsünde bulunmak.

Ayrıca kurumun Misyonu olarak şu kaideler ele alındı.  Almanya ile ilgili araştırmalarda faaliyet gösteren tüm kurumlar ile akademik platformlarda işbirliğinde bulunmak, Almanya ile ilgili tüm bilimsel parametreler irdelemek, akademik önerilerde bulunmak ve destek vermek, Bilhassa göç araştırmalarını Almanya perspektifinde ele almak, Türkiye Cumhuriyeti ve Federal Almanya Cumhuriyeti arasındaki yüzyıllara dayanan siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalarda bulunmak.

EkşiHaber