Berlin'de Seçimler Tekrarlanacak

Federal Meclis seçimleri 2021: Federal Seçim Komiseri Berlin'de seçim tekrarı konusuna açıklık getirilmesini memnuniyetle karşıladı

Berlin'de Seçimler Tekrarlanacak

BERLİN - Berlin'deki seçim bölgelerinde, 26 Eylül 2021 tarihinde yapılan Federal Meclis seçimlerinde, diğer hususların yanı sıra, eksik veya yanlış oy pusulaları ve diğer organizasyon eksikliklerinden kaynaklanan oy kullanma kuyrukları nedeniyle oy kullanma merkezleri geçici olarak kapatıldı. 10 Kasım 2022 tarihinde Alman Federal Meclisi, Berlin'deki Federal Meclis seçimlerinin kısmen geçersiz olduğuna hükmetmiş ve Berlin'deki 431 seçim bölgesinde Federal Meclis seçimlerinin tekrarlanmasına karar vermiştir.

Federal Seçim Komiseri Dr. Georg Thiel konu ile alakalı şöyle dedi;

"Alman Federal Meclisi'nin Berlin'deki Federal Meclis seçimlerinin kısmen tekrarlanması yönündeki kararını memnuniyetle karşılıyorum, zira artık bir netlik var. Seçim hatalarının birikimi, ciddiyeti ve Federal Meclis'teki sandalye dağılımını etkilemiş olmaları nedeniyle, vatandaşların doğru seçim sürecine olan güvenini uzun vadede güvence altına almak için bu kararın doğru olduğu kanaatindeyim. Bununla birlikte, bir sonraki seçimlere kadar bazı önemli soruların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Her şeyden önce, bir seçim hatasının ne zaman mevcut olduğu ve ne zaman görevle ilgili olduğu konusunda yasal kesinliğe ihtiyacımız var. Örneğin, seçim merkezleri saat 18:00'den sonra kesin olarak ne zaman kapatılacak ya da seçmenler için seçim merkezlerinin önünde ne kadar bekleme süresi kabul edilebilir?" 

Olası bir seçim tekrarı durumunda ilave prosedür

Alman Federal Meclisi'nin kararı, itiraz hakkı olan kişilerin iki aylık bir süre içinde Federal Anayasa Mahkemesi'ne seçimlerin gözden geçirilmesi için başvuruda bulunmaması halinde kesinleşecektir. İtiraz hakkına sahip kişiler, oy kullanma hakkına sahip kişiler veya itirazı Federal Meclis tarafından reddedilen oy kullanma hakkına sahip kişilerden oluşan bir grup, Federal Meclis'in yasal üye sayısının en az onda birini oluşturan bir parlamento grubu veya azınlığı ve üyeliği tartışmalı olan Parlamento üyeleridir.

Federal Seçim Komiseri ve Berlin Eyaleti Seçim Komiserinin kanunen temyiz hakkı yoktur. Herhangi bir itirazda bulunulmaması halinde karar, sürenin sona ermesiyle birlikte kesinleşir. Bu durumda seçim, ilgili seçim bölgelerinde 60 gün içinde tekrarlanmalıdır. Kesin seçim tarihi Berlin Eyaleti Seçim Komiseri tarafından belirlenir.

Tekrarlanan seçimde, 26 Eylül 2021'deki ana seçimde olduğu gibi aynı partiler ve adaylar oy pusulasında yer alacaktır. Bir kişinin ölüm veya uygunluk eksikliği nedeniyle artık aday olamaması durumunda sapmalar olabilir. Seçimlerin tekrarlanması için yeni seçmen kütükleri oluşturulacaktır. Federal Seçim Komiserliği, tekrarlanan seçimin ayrıntılarına ilişkin bilgileri zamanı geldiğinde web sitesinde yayınlayacaktır.

Seçimlerin tekrarlanması nedeniyle 20. Alman Federal Meclisi seçimlerinin sonucu yeni belirlenecek. Bu nedenle, Berlin'den gelen sonuçların hemen ardından Federal Seçim Komiseri, eyalet listelerine kaç sandalye tahsis edildiğini ve hangi adayların seçildiğini belirleyecektir. Nihai seçim sonucu Federal Seçim Komitesi tarafından kamuya açık bir oturumda belirlenecektir.

Yetkili seçim organları, seçimlerin tekrarlanması için gerekli hazırlıklara uzun zaman önce başlamıştır.