Biden’ın Politikalarına Destekte Önemli Düşüş

ABC televizyonu ve Ipsos’un ortak düzenlediği son anket suçla mücadele, silahlı şiddet ve ekonomik toparlanma dahil bir dizi önemli konuda Başkan Joe Biden'ın politikalarına desteğin önemli oranda düştüğünü ortaya koyuyor

Biden’ın Politikalarına Destekte Önemli Düşüş

ABC televizyonu ve Ipsos’un ortak düzenlediği son anket suçla mücadele, silahlı şiddet ve ekonomik toparlanma dahil bir dizi önemli konuda Başkan Joe Biden'a desteğin düştüğünü ortaya koyuyor.

Ankete göre Biden’ın politikaları Amerikan toplumunda şüpheyle karşılanıyor.

Beyaz Saray enflasyonla ilgili artan yaygın endişelerle mücadele ederken Amerikalılar Biden yönetiminin bu konuyu ele alma biçimine olumsuz bakıyor.

Amerikalılar’ın üçte ikisinden fazlası; yüzde 69’u Biden’ın enflasyonla mücadele biçimini onaylamazken, onaylayanların oranı yüzde 28’de kalıyor. Biden’ın ekonomik iyileşme konusundaki yaklaşımını ise Amerikalılar’ın yüzde 57’si onaylamıyor.

Enflasyon konusundaki partizan görüş ayrılığı ankette de kendini gösteriyor. Cumhuriyetçiler’in yüzde 94’ü Biden’ın enflasyonla mücadelesini onaylamıyor. Ankete göre Biden’ın onay oranı kendi partisi içinde de bazı konularda zayıflıyor. Yönetimin enflasyon konusundaki yaklaşımını Demokrat seçmenin yüzde 54’ü onaylıyor. Bağımsız seçmenin yüzde 71’i de Başkan’ın enflasyonu ele alma biçimini onaylamıyor.

Enflasyon kaygısı Kongre ara seçimlerinde belirleyici olabilir

Monmouth ve AP-NORC tarafından yapılan son anketlere göre, Cumhuriyetçiler artan benzin ve market fiyatlarını yaklaşan ara seçimler için önemli bir sorun olarak vurgularken, enflasyon endişesi Corona virüsü pandemisi endişesini gölgede bıraktı. Kongre ara seçimlerinin Biden'ın performansına yönelik bir referendum niteliğinde olması bekleniyor.

FiveThirtyEight internet sitesine göre kamuoyunda büyük endişeye neden olan alanlarda onayının düşmesi Biden’ın genel onay oranının da yüzde 43’e gerilemesine yol açtı.

Rakamlar Biden’ın Covid-19’la mücadelesine verilen onayın ise yüzde 53 ile sınırın az üstünde olduğunu gösteriyor. Ancak ABC/Ipsos’un anketine göre Biden’ın Covid-19’la mücadele onay oranı göreve gelmesinden bu yana en düşük seviyesinde. Bu durum ara seçimlerde Demokratlar’ın Senato ve Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu korumasının zorlaşabileceğini gösteriyor.

Delta ve Omicron varyantları aşılama ve maske konusunda önlemlerin sıkılaştırılmasını gerektirirken Beyaz Saray da Covid-19’la mücadele çabalarını arttırmış durumda.

Biden, federal çalışanlar ve tüm sözleşmeli çalışanlara aşı zorunluluğu öngören siyasi olarak tartışmalara neden olan kararının arkasında durmuştu. Bu kural hem kamu sektörü hem de özel sektörde milyonlarca çalışanı etkiliyor. Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin karşı çıktığı özel sektör çalışanlarını ilgilendiren karar son olarak bir ABD Bölge Mahkemesi tarafından engellendi.

Anketler aşı zorunluluğu konusunda Amerikalılar’ın yüzde 51’inin Biden’ın arkasında durduğunu gösteriyor. Öte yandan 10 Amerikalı’dan 7’si maske zorunluluğunun aynı kalması ya da daha sıkılaştırılması gerektiği görüşünde.

Biden’ın şiddetle mücadele yöntemlerine onay da azaldı

Biden’ın ülke genelinde birçok yerde artan şiddetle mücadele etme yöntemleriyle ilgili destekte de azalma görülüyor. Ülke genelinde cinayet oranları tarihi düzeyde artarken Biden’ın suçla mücadele biçimini 3 Amerikalı’dan 1’i yani Amerikalılar’ın yüzde 36’sı onaylıyor. Bu rakam Ekim sonunda yapılan ABC News / Ipsos anketinde yüzde 43’tü. Buna benzer şekilde Biden’ın silahlı şiddetle mücadele konusundaki onay oranı yüzde 32’ye düştü, Ekim ayında bu oran yüzde 39’du. Bu oran tarafsız seçmen arasında da düştü. 4 bağımsız seçmenden yalnızca 1’i Biden’ın silahlı şiddetle mücadele biçimini onaylıyor.

Amerikalılar’ın yüzde 51’i Biden’ın iklim değişikliğiyle mücadelesine onay veriyor. Bu konuda Demokratlar’ın büyük çoğunluğu; yüzde 81’i Biden’ın arkasında duruyor. Demokratlar içinde Biden’ı desteklemeyenler Başkan’ın yeterli mücadeleyi etmediği görüşündeki yenilikçi kanat. Biden göreve gelmesinden hemen sonra çıkardığı kararnamelerle sera gazı emisyonunun azaltılması ve federal arazilerde yeni petrol ve doğalgaz arama ruhsatlarının durdurulması adımlarını atmıştı.

Biden’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yaptığı iki saatlik telefon görüşmesinin de Amerikalılar’ın görüşlerinde olumlu etkisi olmadığı sanılıyor. Ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 55’i Biden’ın Rusya ilişkilerini ele alış biçimini onaylamıyor. Amerikalılar’ın yalnızca yüzde 38’i Biden’ın Amerika adına Putin’le müzakere etmesine güveniyor. Bu rakam Haziran ayında yapılan ABC News/Ipsos anketinde yüzde 49’du.