Çanakkale Cephesi ve 18 Mart 1915

Ekonomik ve Askeri rekabet,Almanya ile İngiltere arasındaki sömürgecilik yarışı... Fransa'nın Alsace Loreinne'i geri alma isteği,Rusya'nın Akdeniz'e inme düşüncesi,Avusturya'nin Rusya'nın izlediği Panislavizm(Slav Birliği)düşüncesinden rahatsızlık duyması,Fransızlara vadedilen Tunus'u İngilizlerin alması...gibi bir çok nede yüzünden Avrupa'da dört merkezi devlete karşı,Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan 25 devletin giriştiği,dört yıl süren savaş.

Çanakkale Cephesi  ve 18 Mart 1915
Fotoğraflar:Selin Karaca Varinlioğlu (12 Şubat 2022-Çanakkale Şehitlik-Anıt ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi)
Çanakkale Cephesi  ve 18 Mart 1915
Çanakkale Cephesi  ve 18 Mart 1915
Çanakkale Cephesi  ve 18 Mart 1915
Çanakkale Cephesi  ve 18 Mart 1915
Çanakkale Cephesi  ve 18 Mart 1915
Çanakkale Cephesi  ve 18 Mart 1915

Çanakkale -

Yıl 1914
Ekonomik ve Askeri rekabet,Almanya ile İngiltere arasındaki sömürgecilik yarışı... Fransa'nın Alsace Loreinne'i geri alma isteği,Rusya'nın Akdeniz'e inme düşüncesi,Avusturya'nin Rusya'nın izlediği Panislavizm(Slav Birliği)düşüncesinden rahatsızlık duyması,Fransızlara vadedilen Tunus'u İngilizlerin alması...gibi bir çok nede yüzünden Avrupa'da dört merkezi devlete karşı,Avrupa ve diğer kıtalarda bulunan 25 devletin giriştiği,dört yıl süren savaş.
Osmanlı Devleti başta tarafsız kalsa da, Savaşın galipleri arasında olacağı düşünülen Almanya'nın yanında savaşa girilmesi halinde  Trablusgarp ve Balkan Savaşları'nda kaybedilen toprakların geri alınabileceği düşüncesi sonucunda kendini savaşın tam ortasında bulur.
Çanakkale,Kafkasya,Irak-Basra,Hicaz-Yemen,Kanal,Suriye,Filistin,Romanya,Galiçya,Makedonya...
...
1.Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı Devletine karşı açılan bir cephedir Çanakkale Cephesi.
...
Bu cephenin açılma nedenleri:
a)İstanbul ve Boğazları ele geçirmek ve böylelikle Osmanlı Devleti'ni savaş dışı bırakmak.
c) Almanya'nın doğu cephesini kapatmak
d)Balkanlar yoluyla Almanya'yı kıskaca almak.
e)Ekonomik krize girmiş olan Rusya'ya yardım etmek.(Baltık Denizi'nde Alman donanmasının olması nedeniyle bu yol tercih edildi)
...
18 Mart 1915
Çanakkale'de deniz savaşlarında Mehmetçiğin zaferi.
Gelibolu kara savaşları,Conkbayırı,Anafartalar,Kocatepe,Arıburnu,Kireçburnu savaşlarında 19.Tümen komutanı Albay Mustafa Kemal komutasında Türk ordusunun zaferi...Yazılan bir destan.
...
Savaşın sonuçları:
a)1.Dünya Savaşı'nın süresi uzamış ve yeni cepheler açılmıştır.
b)Bulgaristan İttifak Devletleri'nin yanında savaşa girmiştir.
c)Almanya'nın doğu'da karşılaşacağı risk ortadan kalmıştır.
d)Bu zafer İstanbul ve Boğazların bugün Türkiye sınırlarında kalmasını sağlamıştır.
e)Rusya'daki ekonomik krizin artmasına neden olmuş,bu kriz Bolşevik İhtilali'ni hızlandırmış ve Rusya'nın savaştan çekilmesine neden olmuştur.
....
Ve bugün 18 Mart 2022
Tam 107 yıl geçti. Çanakkale Destanı… 1. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan emperyalist güçler kapımıza aç kurtlar gibi dayanmış; yanlarında ne için, kimin için savaştıklarını bile anlayamamış sömürge askerleri…
...
Birine sormuşlar; “Niçin savaşıyorsunuz? Siz o kadar uzaklardan, buradakileri tanır mısınız?” Cevap ilginç: “Ben ülkemde boksörüm, kavga var dediler geldim.” Ya diğerleri… Savaştıklarıyla sigaralarını, yiyeceklerini paylaşanlar, yaralı düşmanını taşıyanlar? Osmanlı’nın zor döneminden yararlanmaya çalışanlar birlik olmuş, avını parçalamaya ve paylaşmaya çalışıyorlar. Savaştan savaşa koşuşturan, cepheden cepheye yetişmekten ailelerini unutan gencecik insanlar…


Ya Mustafa Kemal olmasaydı, ya bu gencecik çocuklar direnmeseydi, ya Seyyidler kaldıramayacakları yükün altına girmeseydi? Bugün kalemimin ucuna takıldı yine Koca Seyyid. Hani o yokluk içinde ölen, miras olarak ailesine yalnızca giysilerini bırakabilen Seyyid Onbaşı…


1889 yılında Balıkesir’in Havran/Çamlık köyünde doğan Seyyid, fakir bir ailenin çocuğudur. Hayvan güderek, zeytin toplayarak geçimini sağlar. Mektep görmez, ama iyi kötü meramını anlatacak kadar okur-yazar bir eğitimi vardır. Güzel Kur’an-ı Kerim okur. Pehlivan yapılıdır, ona “Koca” lakabını yakıştırır çevredekiler. Balkan Harbi derken kendini Çanakkale’de bulur. Kilitbahir Mecidiye tahtasında görev alır.


İngiliz, Fransız Çanakkale’ye yüklenir. Yanlarında Avustralyalı, Yeni Zelandalı sömürge güçleri… Siperlerimiz zorlanır, adeta göğe yükselir. Ocean ve Oueen Elizabeth zırhlıları Kilitbahir önlerine gelir.Yoğun ateş… Koca Seyyid gözünü açtığında bir sıhhiyelinin yanında bulur kendini. Kırık bir top vardır. Seyyid, 276 kiloluk mermiyi gözüne kestirir, kavrar ve yanındaki Niğdeli Ali’nin yardımıyla sırtına atar. 6 basamak çıkar ve mermiyi namluya koyar.


Sonrasına gelince… Atılan top mermilerinden biriyle Ocean’ın dümen tertibatı devreden çıkar. Nusret’in döşediği mayınlardan birine toslar. Kumandan Cevat Paşa, Koca Seyyid’i alnından öper. Onbaşı rütbesi takar. Seyyid Onbaşı, izin ve para tekliferini kabul etmez. İlerde o mermiyi nasıl kaldırdığı sorulur, “Cenab-ı Hakkın yardımıyla” der. Çünkü Seyyid, o ağırlıktaki bir mermiyi o günün koşullarında nasıl kaldırmıştır? Belki kendi bile bu soruya verdiği cevabın dışında bir cevap bulamamıştır düşündüğünde…
...
Koca Seyyid, 1918’de terhis olur. Yunanlılar, Ayvalık ve Edremit’e girer. Silahını kapar, dağlara çıkar çarpışır. Sonraları köyüne döner. Dal budak toplayarak, odun kömürü yaparak geçinir. 1939 yılında vefat eder.
...
Bugün 18 Mart, bugün günlerden tarih, bugün günlerden Çanakkale… Bugün, acıyla ve gözyaşıyla zaferin sevincin birbirine karıştığı gün 18 Mart
...
Bugün günlerden Koca Seyyid… Bugün günlerden Çanakkale kahramanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk… Bugün günlerden Mehmetçik.

Nusret Karaca