İlahiyatcılar Derneğinin Konuğu Prof.Dr.Felix KÖRNER SJ

Berlin İlahiyatcılar Derneğinin Konuğu Prof.Dr.Felix KÖRNER SJ oldu. Toplantıda Papaz Felix katolik mehzebi anlayışında İsa peygamber ve Hiristiyanlık hakkında görsel bir sunum yaptı. Ayrıca dinleyicilerin sorularına cevap verdi.

İlahiyatcılar Derneğinin Konuğu Prof.Dr.Felix KÖRNER SJ
İlahiyatcı Rüştü Kam ve Rof.Dr.Felix Körner
İlahiyatcılar Derneğinin Konuğu Prof.Dr.Felix KÖRNER SJ

Berlin İlahiyatcılar Derneğinin Konuğu Prof.Dr.Felix KÖRNER SJ oldu. Toplantıda Papaz Felix katolik mehzebi anlayışında İsa peygamber ve Hiristiyanlık hakkında görsel bir sunum yaptı. Ayrıca dinleyicilerin sorularına cevap verdi.

İlhiyatcı Rüştü Kam moderatörlüğünde yapılan toplantı yaklaşık iki saat sürdü. Toplantı Prof.Dr. Körner tarafından Türkçe gerçekleştirildi.

Papaz Felix Körner'in 3 tez altında anlattığı Hz.İsa ve Hiristiyanlık konulu sunumu sonrası  sorulara yine Türkçe cevap vermesi ile son buldu.

Papaz Feix Körner medya.berlin genel yayın yönetmeni Mustafa Ekşi'nin sorularına Türkçe cevap vermeye çalıştı.

Toplantıya katılan konuklar Prof.Felix Körner ile hatıra fotoğrafı çektirerek programı bitirdiler.

Hz.İSA VE HRİSTİYANLIK  Prof.Dr.Felix KÖRNER SJ SUNUMU 

Hıristiyanlığın zayıflığı Tarih boyunca Hristiyanlar, Hristiyanlığın adına büyük şiddet işlediler. Bunu itiraf etmek doğru bir şeydir. Çünkü bu itiraf önemli konulara bizi götürür:(1) İnsanın içinde bir şiddet eyilimi var mıdır?(2) İnsan’ın bu temel problemi nasıl iyileşebilir?(3) Gerçek Hristiyanlık nedir?
İkinci tez

Tarihsel araştırmalar
Dinimizin kaynakları hakkındaki tarihsel araştırmalar inanç için tehlikeli değildir, daha derin bir anlayış için en iyi yoldur. Hz. İsa hakkında tarihsel olarak neler söylenebilir? Ona bir bakalım. 

İsa: Tarihsel açıdan 

1 Hz. İsa,Celîle’de ve sonra Kudüs’te Yahudî kardeşlerine kendi şifa ve vaaz etkinliği aracılığıyla tarihin belirleyici dönüşü olan “Allah’ın hükümranlığı/hükümdarlığı” nın gelişini şimdiden ilan etti. 

İsa: Tarihsel açıdan 

2 Hz. İsa,MS 33’üncü yıl civarında,  Roma valisi tarafından,  Yahudî liderlerin talebi üzerine  isyana teşvik edici olarak bulundu ve çarmıha gerilerek öldürüldü. 

İsa: tarihsel açıdan 

3 Hz. İsa’nınTakipçileri, ölümünden birkaç gün sonra en sevindirici haber olarak yepyeni bir tanıklık vermeye başladılar:“Mesih İsa diriltildi”, yani: Allah’ın ebedî hayatına girdi, her kişi tarafından canlı bir huzur olarak deneyimlenebilir, ve biz de şimdiden “İsa’nın içinde” Allah’ın hayatınıpaylaşabiliriz. 

Üçüncü tez

Yanlış anlaşılmalar 

Müslümanlar arasında Hz. İsa hakkında birkaç yanlış bilgiler bulunmaktadır. 

İncil 

İncil, Hz. İsa’ya verilmiş kitap mı?Hayır – İncil kitap değildir, İncil demek:(1) İsa’nın yaşam öyküsüne tanıklık eden bir yazıdır.(2) “İsa diriltildi” diye verilen sevinçli haberdir.(3) “Allah’ın hükümranlığı/hükümdarlığı geldi” diye verilen İsa’nın vaazıdır. 

Allah’ın Oğlu 

İsa, Tanrı’nın biyolojik oğlu mu?Hayır- Biyolojik oğlu değildir:(1) İsa Allah’a “Baba” dedi.(2) Yani en güvenilir ve itaate layık olan Güç Allah’tır.(3) Biz de “İsa aracılığıyla, İsa ile, İsa’nın içinde” Allah’a “Baba” diyebiliriz ve bir baba çocuk ilişkisine girebiliriz. 

Hz. Muhammed ve Hz. İsa 

Peygamber Muhammed (s.a.v.) ve Hz. İsa, aşağı yukarı aynı şeyleri ilan ettiler. Şöyle ki:(1) İkisi de sorumluluk mesajları getirdiler.(2) İsa kendini sadece başka bir peygamber olarak anlamadı; daha doğrusu, İsa kendi gelişini, tarihin belirleyici dönüşü olarak gördü. (“Şimdiden Allah’ın hükümdarlığı geldi”). dedi.(3) İsa’nın gelişi ve dirilişi hakkındaki mesaj dünyanın en derin sevinç kaynağı’dır.

İlk sorumuza Hristiyanî bir cevap bu şekilde verilebilir. 

İnsan, temel probleminden nasıl kurtarılabilir? 

Bunun için; “Onu yapma, şunu yap” diye verilen mesaj yetmez. Böyle bir mesaj korku verir, biz bu korkudan dolayı bencil bir şekilde davranırız.İsa’nın verdiği huzur, insan’ın yüreğini gerçek sevgi kaynağına dönüştürebilir. Önemli olan huzurdur, mutluluktur.

Prof.Dr.Felix KÖRNER SJ Kimdir?

Felix Körner SJ  (1963, Offenbach am Main doğumlu), Roma Katolik tarafında İslam konusunda en iyi uzmanlardan biri olarak kabul edilen bir Alman ilahiyatçı ve İslam bilginidir. Cizvit tarikatına mensuptur.

Körner Abitur'u 1982'de Offenbach'taki Leibniz Okulu'nda okudu. Temel askerlik hizmeti, toplum hizmeti ve sosyal stajın ardından 1985 yılında Cizvit tarikatına girdi. Üniversite'yi Münih, Londra, Bamberg ve Freiburg'da okudu.  Katolik teoloji, felsefe, İslami çalışmalar ve Türk çalışmaları ve doktorasını Ankara'da  Türk ilahiyatçıları üzerine aldı. Körner, birkaç yıl Ankara'da Cizvit cemaatinde yaşadı. Hristiyan-Müslüman diyaloğuna yoğun bir şekilde dahil olmuştur ve Türkiye'de Kuran tefsiri ve Kuran tefsiri üzerine yayınlar yapmıştır.

2002'den 2008'e kadar Ankara'da yaşadı ve Sankt Georgen Felsefe-İlahiyat Üniversitesi'nde ders verdi. 2008'den 2019'a kadar Pontifical Gregorian Üniversitesi'nde (Dogmatik ve Dinler Teolojisi Profesörü) ders verdi. 2008 ve 2011 yıllarında Katolik-Müslüman Forumu'nun 1. ve 2. seminerlerinde delegasyon katılımcılarından biriydi. 2012 yılında Papa 16. Benedict tarafından atanmıştır. Beş yıl süreyle Müslümanlarla Dini İlişkilerden Sorumlu Papalık Komisyonu'na atandı.Papa Francis'in seçilmesine İslam dünyasından gelen olumlu tepkilerden bahsetti. 2019/20'de Wissenschaftskolleg zu Berlin'de bir arkadaştı. 2021'den beri Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'ndeki Katolik İlahiyat Merkezi Enstitüsü'nde (IKT) Nicolaus Cusanus Dinler Teolojisi Kürsüsü'nü yürütmektedir.

Files