İnsan Hakları Hukuku - Koruma Mekanizmaları

Hukukçu akademisyenler insan haklarının özellikle ikinci dünya savaşından bu yana tarihsel gelişimini; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi gibi öne çıkan koruma mekanizmalarını anlatıyor.

İstanbul-

Hukukçu akademisyenler insan haklarının özellikle ikinci dünya savaşından bu yana tarihsel gelişimini; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi gibi öne çıkan koruma mekanizmalarını anlatıyor. Filmde anayasa hukuku ve insan hakları hukuku bağlamında katkıda bulunan akademisyenler şöyle:

Dr. Berke Özenç, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Volkan Aslan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Ahmet Mert Duygun, Bakırçay Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Dr. Pınar Dikmen, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. *Film, kamu hukukçusu
Dr. Ömer E. Egeliği (Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi) tarafından
Doç. Dr. Gülin Terek Ünal danışmanlığında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi bitirme tezi olarak hazırlanmıştır.

EkşiHaber