İstanbul Turizm Platformu Nedir ?

İstanbul Turizm Platformu hakında bilgiler ve Berlinlileri ilgilendiren bir haber.

İstanbul Turizm Platformu  Nedir ?
Foto: İTP İstanbul Platformu
İstanbul Turizm Platformu  Nedir ?

İstanbul-

Turizm,  küresel  ölçekte,  ekonomik,  sosyal,  kültürel,  psikolojik,  ticari  ve  siyasi boyutları  olan  çok  yönlü  bir  sektördür.  Ekonomik  kriz,  siyasi  belirsizlikler,  tsunamikasırga  gibi  doğal  afetler,  kuş  gribi  gibi  salgın  hastalıklar  ve  çeşitli  konjonktürel dalgalanmalara  rağmen; turizmin  çok  dayanıklı  bir  sektör  olduğu  ve  travmaların üstesinden  gelebildiği  görülmektedir.  Değişen  çağın  gereği  olarak  günümüz  insanının teknolojiyi  yoğun  biçimde  kullanması,  basın-yayın  organları  ve  dijital  medya vasıtasıyla  turizm  destinasyonlarının  kendilerini  daha  iyi  tanıtıp  bilinirliklerini  ve görünürlüklerini  artırmaları,  turizmin,  kuş  gözlemciliği,  macera  turizmi,  spor  turizmi ve  ekoturizm  gibi  niş  alanlarda  çeşitlilik  kazanarak  farklı  profildeki  turistler tarafından  talep  edilmesi  ve  globalleşmeyle  birlikte  ülkeler  arası  seyahat formalitelerinin  kolaylaşması  sonucunda;  dünya  çapında,  insanların  seyahat  etme talebi sağlıklı bir şekilde büyümektedir.

İstanbul Turizm Platformu Nedir ?

16 İBB Birimi, 164 Sektör Paydaşı, 37 Dernek, 9 Vakıf, 7 STK, 2 Meslek Odası ve 19 Vakıf temsilcisi ile birlikte, turizm sektöründe koordinasyon, entegrasyon, katılım, planlama, tasarım ve proje geliştirme işlevlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmayı; turizmin sorunlarını sektörün içinde yer alan kişilerden dinleyerek, çözüm üretmeyi amaçlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne katkı sağlayan bir platformdur. 245 kurumdan 322 temsilci bünyesinde barındıran İstanbul Turizm Platformu,  Danışma ve Koordinasyon Kurulları ile 23 Turizm Komisyonundan oluşur.

İstanbul Turizm Platformu  Genel Sekreterliğine Berlin'den Tanıdık Bir İsim Hüseyin Gazi Çoşan

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın deneyimli yöneticilerinden Hüseyin Gazi Coşan, Berlin Kültür ve Tanıtma Müşaviri olarak görev  yaptı. Berlin'de  2016-2019 tarihleri arası başarılı işler çıkaran Hüseyin Gazi Coşan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı olarakda görev yapmıştı.

Berlin'de sevilen bir bürokrat olarak iz bırakan Çoşan yeni görev alanı İstanbul Turizm Platformu  Genel Sekreterliği


Hüseyin Gazi Coşan Kimdir?

1972 yılında Ankara'da doğdu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Bölümünde tamamladı. Turizm bakanlığında çalışmaya başladı. 2 yıl Frankfurt'ta, 3 yıl da Berlin'de görev yaptı. 2008 yılında Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki, 2011 yılında ise ITB Turizm fuarındaki Konuk Ülke Türkiye organizasyonlarının yönetimini üstlendi.

İlgili Haber