Latin Amerika'da Ortalama Yaşam Süresi Kısaldı

Pandemide 1,7 milyondan fazla can kaybı ve son 120 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Latin Amerika’da, ortalama yaşam süresinin 75,1'den 72,2'ye düştüğü belirtildi

Latin Amerika'da Ortalama Yaşam Süresi Kısaldı

Pandemide 1,7 milyondan fazla can kaybı ve son 120 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Latin Amerika’da, ortalama yaşam süresinin 75,1'den 72,2'ye düştüğü belirtildi.

Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu’nun (ECLAC) raporuna göre, pandeminin bölgede yol açtığı sosyo-demografik sonuçlardan biri de ortalama yaşam süresinin 2,9 yıl düşmesi oldu. Araştırmada dikkat çeken noktalardan biri de ortalama yaşam süresinin erkeklerde 68,8’ken kadınlardaysa 75,8 olması.

Yaşam süresi koşullara göre değişiyor

Ciddi sosyo-ekonomik sorunların yaşandığı ve göç oranlarının ciddi bir biçimde artış gösterdiği Orta Amerika’da, ortalama yaşam süresi 3,6 yıl azaldı. Guatemala, 69,2 yılla en düşük yaşam süresine sahip ülke.

Araştırma, pandemi ve yol açtığı sorunlardan bölge ülkelerinin de farklı düzeylerde etkilendiğini ortaya koyuyor. Örneğin Latin Amerika’da en düşük ortalama yaşam süresine sahip olan iki ülke 63,2 yılla Haiti ve 63,6 yılla Bolivya ile sürenin 78,9 yıl olduğu Şili’yle aradaki fark 15 yıldan daha fazla.

Ortalama yaşam süresinin düşmesindeki en önemli etken virüsten kaynaklı ölümlerin yüzde 27’sinin Latin Amerika’da yaşanması.

Pandemide yüzde 6,8’lik ekonomik küçülmeyle son 120 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan bölgede, yaşam süresinin azalmasındaki bir diğer etkense yoksulluk oranının artması. Salgın sonrası yoksul sayısının 14 milyon, aşırı yoksul sayısının 16 milyon kişi arttığı bölgede, yoksulluk oranı yüze 32,1’e, aşırı yoksulluk oranıysa yüzde 13,8’e ulaştı.

Uzmanların, nüfusun yüzde 40’ından fazlasının yeterli gıdaya erişemediğini bildirdiği Latin Amerika’da, yaşam süresini düşüren etkenler arasında ilk sıralarda yer alan diğer bir etkense sağlık hizmetlerine erişimde karşılaşılan zorluklar olarak gösteriliyor.

Yaklaşık 660 milyon nüfusa sahip bölgede, yaşam süresini düşüren diğer sorunlar arasında sosyal güvenlik sisteminin oldukça zayıf olması, uyuşturucu, suç ve şiddet, elektrik ve su gibi temel servislere erişimde yaşanan zorluklar, istihdam sorununun artması gibi sorunların yanı sıra hane başı kalabalık nüfus gösteriliyor.

Mustafa Özdemir