Liz Truss’ın Önünde Hangi Dosyalar Olacak?

İngiltere’de yeni başbakan seçilen Liz Truss’ın iç siyasette önündeki en önemli konular, ekonomi ve enerji sorunu olacak. Yeni Başbakan’ın uluslararası gündeminde de Ukrayna’ya desteğin yanı sıra, dış politikanın Rusya ve Çin’e odaklanacak şekilde güncellenmesi yer alıyor

Liz Truss’ın Önünde Hangi Dosyalar Olacak?

İngiltere’de yeni başbakan Liz Truss’ın iç siyasette önündeki en önemli konular, ekonomi ve enerji sorunu olacak. Yeni Başbakan’ın uluslararası gündeminde de Ukrayna’ya desteğin yanı sıra, dış politikanın Rusya ve Çin’e odaklanacak şekilde güncellenmesi yer alıyor.

Vergi ve bütçe:

 • Yeni vergi uygulaması getirilmeyecek.
 • Bir hafta içinde hanehalklarına yükselen enerji faturalarını ödemede yardımcı olmak için eylem planı hayata geçirilecek.
 • Hükümet harcamaları ve bütçe acilen gözden geçirilecek.
 • Ulusal Sigorta olarak bilinen ve maaş bordrolarından alınan vergiye getirilen 1,25 puanlık artış iptal edilecek. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak, Nisan ayında sağlık ve sosyal yardım sisteminin masraflarını karşılamak için bordro vergilerinin 1,25 puan arttırılması planını devreye sokmuştu.
  • Kurumlar vergisinde planlanan artış iptal edilecek. Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak 2021 yılı Mart ayında yaptığı açıklamada, 2023 yılında kurumlar vergisinin yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseltileceğini açıklamıştı.
  • Tüketicilerin elektrik faturalarına eklenen çevre ve sosyal yardım vergisi uygulaması geçici olarak durdurulacak.
  • Sağlıksız gıdalara yeni vergi uygulanmayacak. Yağ, tuz ve şeker oranı yüksek gıda ve içeceklerin çoklu satın alımında uygulanan indirimleri kısıtlama planından vazgeçilecek.
  • Ailelere yönelik vergi uygulamaları, aile fertlerinin çocukları ya da yakınlarına bakmak için çalışmamaları durumunda vergi yükünü azaltmak amacıyla gözden geçirilecek. ​


  Ekonomi ve iç siyaset

  • İngiltere Merkez Bankası'nın bağımsızlığından ödün vermeden bankanın yetkileri gözden geçirilecek.
  • Enerji karneye bağlanmayacak.
  • Kaya gazı çıkarılması halkın istediği bölgelerde desteklenecek.
  • Hükümet denetim ve müdahalesinin gevşek olduğu ”yatırım bölgeleri” kurulacak.

  Grevleri önlemek için kritik önem taşıyan ulusal altyapı sistemlerine asgari hizmet seviyesi getirilecek.

  İngiltere'nin yeni Başbakanı ve Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Liz Truss
  İLGİLİ HABERLER

  İngiltere’nin Yeni Başbakanı Liz Truss

  • Kiracıların emlak piyasasına erişimini sağlamak için emlak kredisi (mortgage) değerlendirmesinde reforma gidilecek.
  • Konut inşa hedefleri rafa kaldırılacak, yerel yetkililere daha fazla konut inşa edilmesi ve planlama sisteminin hızlandırılması için teşvik sağlanacak.
  • İngiltere'nin sera etkisi yapan gazların salımının 2050 yılına kadar sıfıra indirilmesi hedefine nasıl erişeceği değerlendirilecek, bu hedefin ”piyasa dostu” olacak şekilde nasıl uygulanacağı gözden geçirilecek.
  • İskoçya'da yeni bir bağımsızlık referandumu yapılmayacak.
  • Çocuk bakımı maliyetlerini azaltma önlemleri dahil altı maddelik eğitim reformu paketi hazırlanacak.
  • Çiftçilerin elemana erişimini sağlamak için mevsimlik işçi planı geçici olarak genişletilecek.
  • Sokak tacizleri suç haline getirilerek kadın ve kızlara yönelik şiddetle mücadele edilecek.
  • Sınır gücü sayısı yüzde 20 arttırılacak, limanlardaki gümrük güvenlik görevlileri sayısı iki katına çıkarılacak.

  Dış siyaset ve uluslararası ilişkiler

  • Savunma harcamaları 2030 yılına kadar Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3'üne denk gelecek şekilde arttırılacak.
  • G7 müttefikleriyle işbirliği yaparak Ukrayna'ya daha fazla askeri ve insani yardım sağlanacak.
  • İngiltere'nin Ukrayna için ”yeni Marshall Planı”nın hazırlanmasında liderlik rolü üstlenmesi sağlanacak.
  • İngiltere'nin dış politikası, Çin ve Rusya'ya odaklanacak şekilde güncellenecek.
  • İngiliz Devletler Topluluğu üyeleri arasında Çin'e karşı siper oluşturmak için ticaret anlaşması yapılmasının yolları aranacak.
  • 2030 yılına kadar İngiltere'nin uymak zorunda olduğu tüm Avrupa Birliği yasaları kaldırılacak.
  • Bazı göçmenleri Ruanda'ya göndermek için yürürlükte olan mevcut anlaşmaya benzer şekilde göçmenlik işlemleri için ortaklık yapılacak ülkeler aranacak.
  • ”İngiltere için daha iyi işlemesi amacıyla” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde reform yapılacak.
  • Göçmenlikte ”gelişigüzel hedef” belirlemekten kaçınılacak.