Nas ne demek, Anlamı Nedir?

Çumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşması sırasında nas kelimesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz açıklamasında "Nas'a" bağlı olarak faiz indirimleri mesajı verdi. Peki, Nas ne demek, anlamı nedir? Başkan Erdoğan'ın kullandığı nas nedir?

Nas ne demek, Anlamı Nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kullandığı Nas Nedir? 

Nass; açık ve belirgin olan demektir. Nass kavramı Allah'ın ve peygamberin kelamı anlamına gelir. İslam'da nass olarak tanımlanan sözler, yoruma açık değildir. Fıkıhta bir meseleye çözüm getirmek için öncelik nassa verilir. Eğer nas yoksa içtihada varılır. İçtihat, ayet ve hadisler ışığında düşünmek ve sonuca varmak demektir.

Bu anlamıyla nas vahyin metinsel verisi olduğundan teşrîin ve dinî bilginin temelini oluşturur; karşıtı genel olarak "ictihad"dır. İctihad, istidlâl ve kıyas gibi kavramlarla karşıt olarak zikredildiğinde nas Allah ve Peygamber'in sözünü, bu kavramlar da nasların akıl yoluyla açılımını anlatır.

TDK'YA GÖRE NAS NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre nas kelimesi "Açıklık, açık ve kesin yargı." ve "Dogma." anlamlarına gelmektedir. Nas ne demek? TDK'ya göre Nas ne anlama geliyor? Nas nedir? Tdk nas 1. anlamı : Açıklık, açık ve kesin yargı. TDK nas 2. anlamı (felsefe) : Dogma.