"Pandemi Göçmen Düşmanlığını Tetikledi"

BM’nin Uluslararası Göçmenler Günü’nde yayınladığı raporunda, dünya genelinde göçmenlere karşı nefret ve düşmanlığın arttığına dikkat çekildi. Rapora göre, pandeminin bunda önemli rolü var

"Pandemi Göçmen Düşmanlığını Tetikledi"

Birleşmiş Milletler’in (BM) Uluslararası Göçmenler Günü’nde yayınladığı raporunda, dünya genelinde göçmenlere karşı nefret ve düşmanlığın arttığına dikkat çekildi. Raporda, özellikle pandeminin birçok kişinin yaşamını risk altına attığı bir dönemde göçmenlerin “kötülenmesine ve dışlanmasına” karşı uyarı mesajı verildi.

BM verilerine göre, yaklaşık 1 milyar kişi, yani dünya nüfusunun yedide birinden fazlası, göç halinde. Bunlar arasında 281 milyonu uluslararası göçmen konumunda. 84 milyonu ise çatışmalar, şiddet eylemleri ve iklim değişikliği nedeniyle yurtlarından edilmiş kişiler.

BM Uluslararası Göç Örgütü Direktörü Antonio Vitorino, göçmenlerin birçoğunun daha iyi ekonomik koşullar arayışıyla tehlikeli ve hayati tehdit yaratan yolculukları göze aldığını, birçoğunun da doğal afetler ya da insanların yarattığı sorunlar nedeniyle yaşadıkları yerlerden kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Çok sayıda mağdur göçmenin insan kaçakçılarının eline düştüğünün altını çizen Vitorino, COVID-19 salgınının, göçmenlerin karşılaştıkları zorlukları daha da arttırdığına vurgu yaptı: “Kapalı sınırlar, ayrı kalan aile fertleri ve ekonomik istikrarsızlıklarla birlikte, iki yıldır devam eden pandemi yeni bir göçmen karşıtlığı dalgası da yarattı ve göçmenlerin devlet politikalarında kullanıldığını da daha sık görüyoruz. Bunlar kabul edilemez!

Göçmenlerin, “yaşadıkları ülkelerdeki olumlu sosyal ve ekonomik katkılarını” hatırlatan Vitorino, bunun mali değerinin düşük ve orta gelirli ülkelerde geçen yıl 540 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Vitorino, tüm olumlu katkılarına rağmen birçok ülkede hükümetlerin göçmenleri pandemi sürecinde devreye sokulan sosyal ve ekonomik iyileşme programlarından mahrum bıraktığına vurgu yaptı.

BM ile birlikte diğer birçok uluslararası kuruluş, hükümetlere, göçmenlere COVID-19 aşısına erişimin sağlanması için de çağrıda bulundu

ABD Dışişleri Bakanı’nden çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı Uluslararası Göçmenler Günü mesajında da, Amerika’nın dünya çapında göçün “güvenli, düzenli ve insani” kılınması ilkesini desteklemeye devam ettiği belirtilidi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in imzasıyla yayınlanan mesajda, bakanlığın bünyesindeki Nüfus, Mülteciler ve Göç Dairesi’nin uluslararası ortakları ve müttefik ülkelerle işbirliği halinde, göç yönetiminin yürütülmesinin yanı sıra “mağduriyet içindeki göçmenlerin korunması ve düzensiz göçün temel nedenlerinin belirlenmesi” hususuna odaklanıldığı belirtildi.

Mesajda ayrıca, “göçmenleri, kaçakçıların tehlikeli faaliyetlerine maruz bırakan” kayıt dışı göçe karşı mücadele gerektiğinin altı çizildi. Blinken, mesajında, “Aynı zamanda da, hükümetleri, göçmenlerin uluslararası koruma süreçlerine erişimlerini iyileştirmeye, iltica kapasitelerini genişletmeye, insan kaçakçılığı mağdurlarını tespit edip yardım sunmaya, geri dönüş yapan göçmenlerin topluma yeniden dahil olmasını sağlamaya ve alternatif yasal kapılar açmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Lisa Schlein