Planlanan Konut Yardımı Reformunda Daha Az Bürokrasi.

Federal Konsey planlanan konut yardımı reformunda daha az bürokrasi istiyor.

Planlanan Konut Yardımı Reformunda Daha Az Bürokrasi.

Berlin-

Planlanan Konut Yardımı ve Ek Yasa ile Federal Hükümet, artan konut maliyetleri karşısında 2023 yılından itibaren düşük gelirli hanelere daha fazla destek sağlamak istiyor. Federal Konsey 28 Ekim 2022 tarihinde kabul ettiği bildiride, planları memnuniyetle karşılamakla birlikte eleştirilerini de dile getirdiği görüldü.

Uygulamada daha az bürokrasi


Federal Konsey(Bundesrat) konuyla alakalı değerlendirmelerin de şu ususlara dikkat çekildi, ''diğer hususların yanı sıra, Federal Hükümeti konut yardımı yasasında ciddi ve kapsamlı basitleştirmeler ve ispat kolaylıkları uygulamaya çağırmaktadır. Bu bağlamda, toplu avans ödemelerinin uygulanması için, konut yardımı makamlarının iş yükünü iki katına çıkarmadan vatandaşların çıkarlarını dikkate alan hızlı ve bürokratik olmayan bir çözüm bulunmalıdır.''

Buna ek olarak Federal Konsey, ''prosedürdeki bürokrasinin azaltılması için bazı somut tedbirlerin incelenmesini talep etmektedir''dendi.

Hükümet geniş kapsamlı bir reform planlıyor
Konut yardımında bugüne kadar yapılan en kapsamlı reformla hükümet, artan enerji maliyetleri ve enerji tasarruflu tadilatlardan kaynaklanan yüksek konut maliyetlerini daha iyi dengelemek istiyor. Plan temel olarak dört bileşenden oluşmaktadır:

Planlamanın özetinde şunlar yer alıyor.

Isıtma maliyeti takviyesi

Alıcıları enerji maliyetlerinin yükünden kurtarmak amacıyla, konut yardımı hesaplamasına, kira ya da dikkate alınması gereken yük üzerinde bir ek ücret olarak kalıcı bir ısıtma maliyeti bileşeni dahil edilecektir. Konut yardımı için değerlendirmenin temeli brüt soğuk kiradır. Isınma ve sıcak su maliyetleri şimdiye kadar yüklerde dikkate alınmamıştır. Taslağın açıklayıcı notuna göre, ısınma enerjisi fiyatlarındaki keskin artış göz önüne alındığında, hanelerin ısınma masraflarının konut ödeneğine dahil edilmesi gerekmektedir.

İklim bileşeni

Konut yardımına bir iklim bileşeninin eklenmesi, konut yardımı hesaplamasında dikkate alınacak azami kira veya yük miktarında bir ek ücrete neden olur. Bina sektöründeki enerji tasarrufu önlemleri nedeniyle tüm konut stokunda kiranın artması durumunda, önceki azami miktarı aşan bir ek ücrete izin verilmesi amaçlanmaktadır.

Konut yardımı formülünün ayarlanması
Ayrıca, federal hükümet konut yardımı formülünü de değiştirmek istiyor. Sonuç olarak, şu ana kadar yaklaşık 600.000 haneye kıyasla yaklaşık 1,4 milyon hane ilk kez ya da yeniden konut yardımı alacaktır.

Buna ek olarak, konut yardımı aylık ortalama 180 Avro'dan yaklaşık 370 Avro'ya yükselecektir.

Geçici ödeme
Yetkili makamların münferit durumlarda veya yoğun iş yükü halinde artan konut yardımını hızlı bir şekilde ödeyebilmelerini sağlamak amacıyla taslak, geçici ödemeler yapılabilmesini öngörmektedir.

Sonraki adımlar
Federal Konsey'in açıklaması Federal Hükümet'e iletilmiş olup, Federal Hükümet karşı bir açıklama hazırlayacak ve karar için Federal Meclis'e sunacaktır. Daha sonra tasarı nihai oylama için Federal Konsey'e sunulacaktır. Yürürlüğe girebilmesi için onaylanması gerekmektedir.

Federal Konsey'in 28.10.2022 tarihli genel oturumu