Rusya’ya Yaptırımlar Orta Asyalı Çalışanları Vurdu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan yaptırımların, Rusya dışında Orta Asya ülkelerini de olumsuz olarak etkilediğini açıkladı

Rusya’ya Yaptırımlar Orta Asyalı Çalışanları Vurdu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan yaptırımların, Rusya dışında Orta Asya ülkelerini de olumsuz olarak etkilediğini açıkladı.

Rusya’ya yaptırımların başlamasıyla birlikte, Rusya ile Sovyetler Birliği döneminden beri sosyo-ekonomik ve siyasi bağlarını koruyan Orta Asya ülkelerinden bu ülkeye çalışma amacıyla göç etmiş 4 milyondan fazla kişinin geri dönmeye başlamak zorunda kaldıkları belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Rusya, Orta Asya ülkeleriyle ortak tarih, benzer bürokratik sistemler, coğrafi ve kültürel yakınlık içermesi nedeniyle Orta Asya göçmenleri için her zaman en popüler göç noktası oldu.

“Rusya’da 4 milyondan fazla Orta Asyalı çalışıyor”

Uluslararası Göç Örgütü, sürekli bu ülkelerden göç alan Rusya’da, Tacikistan ve Kırgızistan'dan yaklaşık bir milyon, Özbekistan'dan yaklaşık iki milyon ve Kazakistan'dan yaklaşık 200 bin işçinin bulunduğunu belirtiyor. Orta Asya'dan Rusya’ya gelen göçmen işçiler, başta inşaat, ulaştırma, tarım ve hizmet sektörleriyle birlikte daha yüksek vasıflı mesleklerde de çalışıyorlar.

BM Uluslararası Göç Örgütü, Ukrayna'nın işgaline tepki olarak uygulanan yaptırımların, Rusya ekonomisi ve işgücü piyasası üzerinde ciddi bir etkisi olması beklendiğini, en az iki milyon iş kaybının yaşanabileceğini belirtti.

Uluslararası Göç Örgütü yetkilileri, Orta Asyalı göçmen çalışanların çoğunluğunun, şu an için Rusya’da kalmayı tercih ettiğini, ekonominin kötüye gitmesi durumunda ülkelerine dönecek göçmen işçi sayısının artabileceğine dikkat çekti. Örgüt, “Orta Asya'nın Rus ekonomisine bağımlılığı göz önüne alındığında, göçmenler ve aileleri, esas olarak artan işsizlikten etkilendi. Orta Asyalı işçilerin ülkelerine havale yoluyla gönderdikleri paralar azalmaya başladı. Orta Asya ülkeleri, Rusya’daki krizin etkilerini derinden hissetmeye başladılar. 2022'nin ilk çeyreğinde, 60 bin Tacik ve 133 bin Özbek göçmen, Rusya'dan kendi ülkelerine dönmek zorunda kaldı” tespitini yaptı.

“Rusya’daki Orta Asyalı çalışanlar ülke ekonomilerine ciddi katkıda bulunuyorlar”

Yayınlanan verilere göre, 2020 yılında Rusya’da çalışan işçilerin ülkeleri Kırgızistan ve Tacikistan'a gönderdikleri paraların, bu ülkelerin ekonomisine ciddi oranlarda katkı sağladığı, ancak bundan sonraki süreçte keskin bir düşüşün yaşanabileceği belirtildi. Uluslararası Göç Örgütü, Özbekistan'a Rusya’da çalışan işçi göçmenlerin geçtiğimiz Nisan ayında, bir önceki yıla göre neredeyse iki kat daha fazla olmak üzere 1,07 milyar dolarlık rekor bir para gönderdiğine dikkat çekti. Ancak bu rakamda önümüzdeki aylarda yüzde 18-25 oranında bir azalma beklendiği ifade edildi.

Uluslararası Göç Örgütü, Ukrayna'daki kriz ve Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisindeki Orta Asya'ya para akışının, yakından izlenmesi gerektiğini, çünkü keskin düşüşlerin göçmenlerin ailelerinde aşırı yoksulluğa yol açabileceğini kaydetti.

Orta Asyalı göçmen işçilerin çoğu daha yoksul kırsal alanlardan olduğu için, işçi dövizleri yoksulluğun azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Örneğin Kırgızistan'da işçi dövizlerinin, ulusal yoksulluk oranını 2019 yılında yüzde 31,1’den, bugün yüzde 20,1’e düşürdüğü kaydedildi.

Dünya Bankası, Kırgızistan'daki yoksulluk oranının, kısmen daha düşük göç ve azalan işçi dövizlerinin bir sonucu olarak bu yıl yüzde 38'e ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Can Kamiloğlu