Türk-Alman Üniversitesi 'nin Yeni Rektörü Prof.Dr.Cemal Yıldız

Berlin'de Eğitim Müşavirliği görevi sonra Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü yapan Prof.Dr.Cemal Yıldız , Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul'da bulunan Türk-Alman Üniversitesine (TAÜ) Rektör olarak atandı.

Türk-Alman Üniversitesi 'nin Yeni Rektörü Prof.Dr.Cemal Yıldız
Foto : Twitter - Prof.Dr.Cemal Yıldız
Türk-Alman Üniversitesi 'nin Yeni Rektörü Prof.Dr.Cemal Yıldız
Türk-Alman Üniversitesi 'nin Yeni Rektörü Prof.Dr.Cemal Yıldız
Türk-Alman Üniversitesi 'nin Yeni Rektörü Prof.Dr.Cemal Yıldız

İstanbul-

Berlin'de  Eğitim Müşarviliği görevinden  sonra Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü yapan Prof.Dr.Cemal Yıldız , Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul'da bulunan Türk-Alman Üniversitesine (TAÜ) Rektör olarak atandı.

Cumhurbaşkanılığı 2 Haziran'da yayınlanan kararname ile Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) Rektörlük görevine Prof.Dr.Cemal Yıldız atandı.

Yıldız Berlin'de Eğitim Müşavirliği  yaptığı dönemde özellikle  Türkçe Dersleri, Konsolos Öğretmenleri Türkçe derslerini verme konusunda Berlin Eyaletinin çıkardığı krizle mücadele, Berlin ve Almanya çapında Türk öğrencilerin sorunları ile yakınen ilgilenmiş sivil toplum örgütleri ile yakınen istişarelerde  bulunmuştu.

Prof.Dr. Cemal Yıldız Türk Eğitim Derneği Berlin'de Türk dersleri ve Türkçe'nin önemi üzerine bir çok toplantıya katılarak vatandaşı bilgiledirici konuşmalar yapmıştır.

Prof.Dr.Cemal Yıldız Berlin'de  Yazar-Öğretmen Nusret Karaca'nın kitap okuma akşamına katılarak Türk toplumunun Türkçe'ye olan ilgisinin artırılmasını ve anadilin önemine vurgu yapan konuşmalarla Berlinlileri yerinde aydınlatmıştı.

Prof.Dr. Cemal Yıldız'ın Almanya ve Türkiye'nin eğitim sistemini çok iyi bilmesi münasebeti ile Rektörlük görevi üniversite ve Berlin'de sevinçle karşılanmıştır.

Cemal Yıldız  Almanya'da görevi esnasında ayrıca  Çok Dilliliğin Almanya Eğitim Sistemindeki Geleceği (Ana Dili Olarak Türkçe ve Rusça´nın Durumu) başlıklı uluslararası sempozyum 3-4 Mart 2016 tarihlerinde başarıyla gerçekleşmişti. Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği ve Genel Dil Bilim Merkezi‘nin iki gün boyunca yaklaşık 300 katılımcıya ev sahipliği yaptığı sempozyumda sunulan bildiriler şimdi de Peter Lang yayınları arasında kitap olarak yayımlandı.

Özetle ;

Almanya’da ikamet edenlerin yaklaşık % 20'si aile içerisinde Almancanın yanı sıra diğer bir aile dilini konuşmaktadır. Almanya’da yüz binlerce çocuk çok dilli büyümektedir. Bu diller içerisinde en çok kullanılan dillerin başında Türkçe ve Rusça gelmektedir. Alman eğitim sisteminde bu gerçek pek dikkate alınmamakta ve bu zamana kadar dil teşvik programlarının büyük yatırımlar yapılmasına  rağmen pek başarıya ulaşmadıkları görülmektedir.  

Alman eğitim sistemi hakkındaki kararlarda ve yapılan toplumsal ve siyasi tartışmalarda pek dikkate alınmamaktadır. Bu durum, genellikle vahim sonuçlar doğurmuştur.

03 ve 04 Mart tarihleri arasında Türk Büyükelçiliği’ne ve Genel Dil Bilim Merkezi’ne, çok dillilik araştırma alanından, eğitim kurumlarından, eğitim politikası alanından ve göçmen derneklerden olmak üzere, yaklaşık 350 uzmanın katılımıyla gerçekleşen sempozyumda  sunulan bildileirden oluşan kitapta, dünyaca ünlü bilim adamlarının yazıları yer almaktadır. Kanada, Toronto Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jim Cummins, Koblenz-Landau Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hans Reich, Fransa Rouen Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Akıncı  gibi isimler bunlardan bazılarıdır. Konferans öncesinde, bilim adamlarından ve eğitim uzmanlarından oluşan bir grup, uygulamadan elde edilen ve dört tezden oluşan “Alman Eğitim Sisteminde Çok Dillilik” konulu bildiri metni hazırlamıştı. Bu bildiri de kitapda yerini almıştır. Bildiride, göçmen dillerinin Alman eğitim sistemindeki yeri ve dil ile ilgili değer biçmelerin çok dillilik üzerine yapılan toplumsal tartışmalara olan etkisi ele alınmıştır. Yazarlar acilen, göçmen dillerinin eğitim sistemindeki değerinin arttırılmasını ve konuşulan diller, köken dili veya çok dillilik sebebiyle yapılan etiketlenme konularında toplumu harekete geçirmeyi düşünmeyi talep etmektedirler.   Bu eserle bilim dünyasına önemli ve kalıcı bir katkı sağlanmış oldu.

Prof.Dr.Cemal Yıldız Kimdir?

1964 yılında Düzce’de doğdu. İlköğrenimini bu ilde, orta öğrenimini Bolu ve Almanya’da tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak girdi. Aynı üniversiteden 1992’de yüksek lisans, 1994 yılında doktora derecesini aldı. 1996 yılında yardımcı doçent, 1998 yılında doçent unvanını alan Yıldız, 2004 yılında profesör oldu.

1992-1993 yıllarında Alman DAAD bursu ile Almanya’da Duisburg ve Bochum-Ruhr Üniversitelerinde doktora konusuyla ilgili araştırmalar yapmıştır. 1998 ve 2001, 2003, 2007 ve 2011 yıllarında kısa sürelerle tekrar Almanya’nın Ruhr, Duisburg, Koblenz, Frankfurt, Berlin ve son olarak da Weingarten Pedagoji Üniversitelerinde dilbilim, yabancı dil ve ana dili öğretimi konularında araştırmalar yapan YILDIZ’ın “Türkiye Üniversitelerinin Almanca Bölümlerinde Yapılan Bilimsel Çalışmaların Bibliyografyası” (1999), “Yazılı Basında Metin ve Manşet (1999)”, “Ana Dili Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkçe Öğretimi” (2003), “Türkçe Öğretiminde Alternatif Yaklaşımlar” (2003), adlı eserleri ile editörlüğünü yaptığı “Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları” (2006) ve “Edebiyat, Edebiyat Öğretimi ve Deyişbilim Yazıları” (2006), Başbakanlık tarafından basılan „Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği) (2012), “Die gegenwärtige Situation des muttersprachlichen Türkischunterrichts in Deutschland/ The Present Situation of Turkish Courses as a Mother Tongue in Germany” (2013) adlı çalışmaları bulunmaktadır. Cemal YILDIZ’ın dilbilim, metindilbilim, dil edinimi, yabancı dil ve ana dili öğretimi konularında uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış çeşitli makale ve bildirileri bulunmaktadır. T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine atandığı Aralık 2014 tarihine kadar Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevini de yürüten Cemal YILDIZ, Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde lisans ve lisansüstü seviyelerinde Dil Edinimi, Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Dilbilim ve Metindilbilim dersleri vermiştir.

Almanca ve İngilizce bilen Yıldız, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.