Yunus Emre Enstisüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'e Soruyoruz!

Yaptığımız kamu yararını gözeten haberimiz sonrası Almanya Koordinatörüne açılan soruşturmaya anlam veremiyoruz! Yaptığımız Araştırmalar sonucu YEE'nin başkanına sorularımız kaçınılmaz oldu.

Yunus Emre Enstisüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'e Soruyoruz!

Medya.Berlin'in kamu yararına yapmış olduğu bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
Almanya Yunus Emre Enstisüsü Ülke Koordinatörü Feyzullah Bahçı Kamuyunu bilgilendirmiştir.Ardından anlam veremediğimiz bir soruşturma başlatılmıştır.

Yunus Emre Enstisüsü  Almanya Ülke Koordinatörü Feyzullah Bahçı

YEE'nin yeni yapılanması konusunda ve YEE'nin genel çalışmaları hakkında Almanya Koordinatörü Feyzullah Bahçı'ya sorular sorduk ve cevaplar aldık.Medya.Berlin olarak Almanya Yunus Emre Enstitüsü ile gönüllülü k esasına dayalı bir çok ortak çalışmada bulunuşmuş YEE'nin tanıtımı bağlamında Almanya Türk Toplumuna yönelik faydalıçalışmalar yaptığımızı düşünüyoruz.

Yaptığımız sonhaber çalışması sonrası yaşananları ise medya.berlin ailesi olarak kabul etmemiz mümküm değildir.

İlgili haber sonrası YEE Başkanı Şeref Ateş'in Almanya koordinatörü hakkında açmış olduğu soruşturma ve Feyzullah Bahçı‘dan  savunma istenmesine anlam veremiyoruz! 
Kaldıki bugüne kadar yapılan tüm çalışmalarımız gönüllülük esası üzerine yapılmış olup hiç bir şekilde butür bi rmuamele ile karşı karşı ya kalınmamıştık.

Basın gücünü yasalardan alır.

Yukarıdaki bilgide belirtildiği gibi kamu yararına yapılan ve üçretsiz gerçekleştirilen bu haberlerin Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası 5. Maddesi '' Basın Özgürlüğü , herkesin, düşüncesini söz, yazı ve resimle özgürce ifade edip yayma ve herkese açık olan kaynaklardan, hiçbir engele uğramadan, bilgi edinme hakkı vardır.'' yazılı derken 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ''Madde 26'da – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. '' açıkca belirtilmiştir.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in Almış Olduğu Kararlar ve Gelişmeler Üzerine  Bir Dosya Açıyoruz. Bununla Beraber Basın Etiği İçinde Soruyoruz.

Soru 1

YEE 'nin medya.berlin'de örnekleri   bulunan kamuya yarar sağlıyacağını düşündüğümüz haberler mevcutken,  buhaberin neden kaldırılmasının ve akabinde YEE  Almanya müdürüne soruşturma açılarak savunmasının istenmesinin sebebi nedir?

Soru 2

Yunus Emre Enstitülerinin dünya üzerindeki temsilciliklerine akrabalarınızı işe yerleştirdiniz mi?

Soru 3

TABİP projesine ne kadar para harcandı ve kimler hangi projeleri yaparak neyi gerçekleştirdi?

Soru 4
TABİP projesinde YEE’nin Kızılay’daki binasının en üstkatında yerli ve yabancı kimler kaç ay veya yıl çalıştı? Kanada YEE müdürü olarak Bülent Uçpunar’ın TABİP projesinde ve AB hibe projelerin de kimlerle neler yaptığını kamuoyuna açıklamanızı bekliyoruz?
Soru 5

YEE kurslarında Türkçe öğrenenlerin sayısında giderek azalmalar varmı?Kurum ile ilgili başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere diğer yöneticilere verilen rakamlar hangi denetlemelerden geçiyor?

Soru 6
GPDNet Türkiye’de iken iddia edilen,Katar YEE eski Müdürü Selçuk Kürşad Koca üzerinden oğlunuz Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filme Katar Vakfı tarafından desteklenmiş gibi gösterilerek YEE’den paraaktarıldı mı?

Soru 7

Prof.Dr Şeref Ateş,başkanlığınız sürecinde kurum içi teşkilat şemasını kaçkez değiştirdiniz? Bu durum sonrası,birimlerin birleştirilmesi sonrası  istikrarsız bir yapı oluşturmuşmudur?Bunun akabinde kurumda yönetim zafiyeti oluşmuşmudur?

Soru 8

Dünya üzerindeki Yunus Emre Enstitülerinde kendi yakınlarınızı ve bazı bürokratların çocuklarını işe aldırdınız mı? Şayet bunlar yapıldı ise devlet içinde kurumlarda ne oluşturulmak isteniyor?

Soru 9
''Yunus’un İzinde''programı Berlin'de yakın tarihte gerçekleşmiş ve sizin de katılacağınız duyurulmuş fakat katılımınız gerçekleşmemişti

''Yunus Emre İzinde '' programın maliyeti nedir? Proje masraflarının ödemeleri hangi yolla,nasılyapıldı?

Soru10

Başkan olduktan sonra bir önceki yönetim döneminde görevlendirilen enstitünün yurtdışında FETÖ ile mücadelesinde güvenilir ekibin işine tek tek son verildi mi?

15 Temmuz 2016, FETÖ'nün darbe girişiminden sonra enstitüde FETÖ ilişiği olan kaç isim işten uzaklaştırıldı?

Fetö'yle iltisaklı olması sebebiyle uzaklaştırılan kaç kişiye en üst seviyeden tazminat ödendi?

Fetö'yle iltisaklı olması sebebiyle uzaklaştırılan bu şahısların sicillerine FETÖ ibaresi şerhi düşülmüşmüdür?

 Kamuoyunu aydınlatana kadar konunun takipcisi olacağız.Konunun muataplarının cevaplarını yayınlacağımızı Taahhüt ederiz