FED'den İflas Eden Silikon Vadisi Bankası Değerlendirmesi

ABD Merkez Bankası (FED) Silikon Vadisi Bankası'nı (SVB) 10 Mart'ta iflasa götüren süreçteki hataları ve sorun tespiti için bir rapor hazırladı ve bankacılık sektörü için daha sıkı kurallar getirilmesi çağrısı yaptı

FED'den İflas Eden Silikon Vadisi Bankası Değerlendirmesi

ABD Merkez Bankası (FED) Silikon Vadisi Bankası'nı (SVB) 10 Mart'ta iflasa götüren süreçteki hataları ve sorun tespiti için bir rapor hazırladı ve bankacılık sektörü için daha sıkı kurallar getirilmesi çağrısı yaptı.

FED'in Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, bankanın düzenleyici standartlarının çok düşük olduğu görüşüne yer verilen Silikon Vadisi Bankası hakkındaki Merkez Bankası'nın değerlendirmesini "cesur" olarak niteledi.

Raporda şu görüşlere yer verildi:

  • Silikon Vadisi Bankası, üst düzey liderlerin ve yönetim kurulunun tasvip etmediği şekilde, artan faiz oranları ve teknoloji sektöründeki yavaşlayan faaliyetlerden kaynaklanan risklere şiddetle maruz kaldı. Banka kurum içi likidite stres testlerinde başarısız oldu.
  • 2018'de bankacılık düzenlemelerinde deregülasyona gidilmesiyle FED'deki kültür değişti. Çalışanların hazırlanan rapor için verdikleri ifadelere göre bu değişim denetimlerin daha gevşek ilerlemesine neden oldu.
  • SVB 2022'de reeskont penceresinde borçlanma kapasitesini test edemedi. Banka ihtiyat fonu almak için uygun teminatlara ve operasyonel düzenlemelere de sahip değildi.
  • FED denetçileri, 2022'de SVB'nin faiz oranı riskini incelemeyi değerlendirdi, ancak daha sonra diğer denetimlere öncelik verme ve bunu 2023'ün üçüncü çeyreğine erteleme kararı alındı.
  • FED'in denetçi sayısı 2016 ile 2022 arasında yüzde 3 azaldı. Bu sırada bankacılık sektörünün varlıkları yüzde 37 arttı.
  •  FED'in bölgesel bankacılık denetleme kaynaklarının yetersiz olduğu ortaya çıktı. Bankaların faiz oranı riskini ve yatırım portföyünü incelemekle tek bir uzman görevlendirilmişti. Bazı durumlarda bu kişinin iki ile üç hafta arasında likidite ve model risk yönetimi değerlendirmesi de yapması gerekiyordu.
  • Bankanın zayıflığı göz önünde bulundurulduğunda FED'in SVB hakkındaki değerlendirmesi "her zaman doğru değildi." Yönetim ve denetimde iyileştirmeler yapılması gerektiğine dair erken işaretlere rağmen SVB'nin yönetim ve kontrol mekanizması ancak 2022 Ağustos ayında "yetersiz" seviyesine indirildi.
  • FED 2022 yılının Haziran ayındaki özel risk raporunun ardından SVB'yi adi hisseli ana sermayeye bağlı gerçekleşmemiş zarar oranı en yüksek bankalar listesine koydu.
  • FED yetkilileri başlangıçta SVB'nin 2022'de denetim sorunları nedeniyle Londra şubesinde yatırım yapma talebini reddetme tavsiyesinde bulunmuş, daha sonra itirazını kaldırmıştı.