VAO Subscriber

medyaberlin.com, medya.berlin ve medyaberlin.de  www.metalink.tv internet adresleri  Amerikanın Sesi Türkçe  abonesidir.

VOA Hakkında

 VOA, basının kısmen özgür olduğu ya da hiçbir şekilde özgür olmadığı bölgelere, 45’i aşkın dilde yayın yapan, ABD’nin en büyük uluslararası multimedya haber kuruluşudur.

Doğru ve tarafsız habercilikle küresel gelişmeleri tüm dünyaya duyuran VOA, haber ve magazin programlarıyla birçok konuya ışık tutuyor.

1942 yılında kurulan VOA, kapsamlı ve tarafsız yayın ve gerçeklerin aktarılması ilkelerine göre hareket eder.

ABD Küresel Medya Ajansı’na bağlı bir kurum olan VOA, tamamen Amerikalılar'ın vergileriyle finanse edilir.

Amerikan yasaları, VOA’in misyonu ve tarafsızlığını güvence altına alır, VOA muhabirlerini devletlerin ve siyasetçilerin etki, baskı ve tehditlerine karşı korur.

VOA Bildirgesi

VOA yayınlarının korunması ve kurumun amacının tanımlanması için 1960 yılında hazırlanan VOA Bildirgesi, 12 Temmuz 1976 tarihinde ABD Başkanı Gerald Ford tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.

1. VOA tutarlı bir şekilde güvenilir ve saygın bir haber kaynağı olarak görev yapar. VOA haberleri doğru, tarafsız ve kapsamlı olacaktır.

2. VOA yalnızca Amerikan toplumunun bir bölümünü değil, tüm Amerika’yı temsil eder. VOA, Amerikan düşünce yapısını ve kurumlarını dengeli ve kapsamlı bir şekilde yansıtmakla yükümlüdür.

3. Amerikan yönetiminin politikalarını açıkça ve etkili bir şekilde yansıtır ve bu politikalar konusunda sorumlu tartışmaları ve görüşleri yayınlar. (Yasa 94-350)

1994 yılında, ABD Kongresi ABD Uluslararası Yayıncılık Yasası’nı yürürlüğe koydu. Bu yasa uyarınca VOA, muhabirlerine, güvenilir, doğru, tarafsız, kapsamlı, dengeli olma ve Amerika’nın kültürel ve sosyal çeşitliliğini yansıtma sorumluluğu yükler.

Kongre 2016’da Ulusal Savunma Yetki Yasası’nı yürürlüğe koyarak haberciliğe dayalı eylemlerin bağımsız ve tarafsız kalmaya devam etme zorunluluğunu yeniden onayladı.

VOA muhabirleri her gün, özgür basın ilkelerini dünyaya örnek olacak şekilde uygulamaya çabalıyor.

Özgür basın vazgeçilmezdir...

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Surferlebnis zu verbessern. Wenn Sie diese Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen über den Umgang mit Ihren Daten finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie.