Almanya'da Doktorların Üçte Biri 55 Yaş Üstü: Sağlık Sektöründe Yaşlılık Krizi Kapıda

Yabancı Doktorların Oranı Artıyor: Almanya’da Sağlık Sektörü Göçmen Doktorlara Emanet

Almanya'da Doktorların Üçte Biri 55 Yaş Üstü: Sağlık Sektöründe Yaşlılık Krizi Kapıda

WIESBADEN – Almanya’da önümüzdeki yıllarda çok sayıda doktor yaş nedeniyle meslek hayatından ayrılacak gibi görünüyor: 2023 yılında İnsan ve Diş Hekimliği alanında çalışan doktorların yüzde 31'inden fazlası 55 yaş ve üzerindeydi. Bu oran, tüm çalışanlar arasında yüzde 26 ile karşılaştırıldığında oldukça yüksekti. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından Mikrosensus sonuçlarına dayanarak yapılan açıklamaya göre, toplamda İnsan ve Diş Hekimliği alanında çalışan doktorların sayısı son on yılda yüzde 23 artarak 2023 yılında 502.000'e ulaştı. Ancak 55 yaş ve üzeri yaş grubunun oranı da artış gösterdi: On yıl önce İnsan ve Diş Hekimliği alanında bu oran yüzde 26 idi. Buna karşılık, 35-54 yaş arası doktorların oranı azaldı: 2023 yılında yüzde 48 iken, 2013 yılında yüzde 54 idi. 35 yaş altı genç meslektaşların oranı ise neredeyse hiç değişmedi ve en son yüzde 21 (2013: yüzde 20) olarak kaydedildi.

• 2023 yılında her sekiz doktordan biri Alman vatandaşlığına sahip değildi.
• Almanya’ya göç etmiş doktorların yüzde 40’ı on yıldan daha kısa bir süredir Almanya’da bulunuyor.
• Doktorluk mesleği, 2022 yılında en sık tanınan ikinci yabancı meslek diploması oldu.
• Alman öğrenciler, İnsan ve Diş Hekimliği alanında yurt dışında eğitim almak için sıklıkla Avusturya ve Macaristan’ı tercih ediyor.

Bu bilgiler ışığında, Almanya’daki doktorların yaşlanması ve genç doktorların sayısındaki durağanlık, sağlık sektöründe önemli değişikliklere ve zorluklara işaret ediyor.