Danimarka, Kuran Yakılmasını Durduracak Yasa Tasarısını Geçirdi

Yasa, İslam'ın kutsal kitabına saygısızlık nedeniyle Müslüman ülkelerdeki protestoların Danimarka'nın güvenlik endişelerini artırmasının ardından geldi

Danimarka, Kuran Yakılmasını Durduracak Yasa Tasarısını Geçirdi
Protestocular, 27 Ocak 2023'te Beyrut, Lübnan'da Avrupa ülkelerindeki aşırı sağcı aktivistlerin İslam'ın kutsal kitabı Kuran'a saygısızlığını kınamak için Muhammed El Emin Camii önünde İsveç ve Hollanda bayrakları yaktı.

Danimarka parlamentosu, Müslüman ülkelerde İslam'ın kutsal kitabına saygısızlık edilmesi üzerine düzenlenen protestoların Danimarka'nın güvenlik endişelerini artırmasının ardından, halka açık yerlerde Kuran nüshalarının yakılmasını yasa dışı kılan bir yasa tasarısını perşembe günü kabul etti.

Danimarka ve İsveç'te bu yıl İslam karşıtı aktivistlerin Kur'an nüshalarını yaktığı veya başka şekilde zarar verdiği bir dizi halk protestosu yaşandı; bu durum Müslümanlar arasında gerilime yol açtı ve İskandinav hükümetlerinden bu uygulamayı yasaklama taleplerini tetikledi.

Danimarka, Kur'an yakmanın İslamcıların saldırılarını tetikleyeceği korkusuyla, dini eleştirme hakkı da dahil olmak üzere anayasal olarak korunan ifade özgürlüğü ile ulusal güvenlik arasında bir denge kurmaya çalıştı.

İsveç ve Danimarka'daki yerel eleştirmenler, Kur'an'ın yakılması da dahil olmak üzere dini eleştirmeye yönelik herhangi bir sınırlamanın, bölgede büyük mücadele verilen liberal özgürlükleri baltaladığını savundu.

Lider Inger Stojberg, "Tarih bizi bunun için sert bir şekilde yargılayacak ve haklı sebeplerle... Bütün mesele, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamanın bizim tarafımızdan mı belirlendiği, yoksa dışarıdan mı dikte edildiğidir" dedi. Yasağa karşı çıkan göçmenlik karşıtı Danimarka Demokratları partisi.

Danimarka'nın merkezci koalisyon hükümeti, yeni kuralların ifade özgürlüğü üzerinde yalnızca marjinal bir etkisi olacağını ve dini başka şekillerde eleştirmenin yasal olmaya devam edeceğini savundu.

Hükümet, yeni yasayı çiğnemenin para cezası veya iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini söyledi.

İsveç de Kuran'a yapılan saygısızlıkları yasal olarak sınırlamanın yollarını düşünüyor ancak Danimarka'dan farklı bir yaklaşım benimsiyor. Komite, polisin halk protestolarına yönelik başvurulara karar verirken ulusal güvenliği hesaba katması gerekip gerekmediğini araştırıyor.