Berlin'de Bayram Buluşması: Derneksel Kaynaşma mı, Toplumsal Ayrışma mı?

Berlin'de Bayram Buluşması: Derneksel Kaynaşma mı, Toplumsal Ayrışma mı?
Berlin'de Bayram Buluşması: Derneksel Kaynaşma mı, Toplumsal Ayrışma mı?
Berlin'de Bayram Buluşması: Derneksel Kaynaşma mı, Toplumsal Ayrışma mı?
Berlin'de Bayram Buluşması: Derneksel Kaynaşma mı, Toplumsal Ayrışma mı?

Berlin-

Berlin'deki çeşitli sivil toplum örgütlerinin Kurban Bayramı münasebetiyle düzenlediği bayramlaşma etkinliği, toplumsal birlik ve dayanışmanın güzel bir örneğini sergilemiştir. Bu tür etkinlikler, farklı kökenlerden gelen insanların ortak değerler etrafında birleşmesini ve kaynaşmasını sağlayacaktır.

 Derneksel  Kaynaşma

Etkinliğe katılan kuruluşlar arasında
DİTİB Berlin, IGMG Berlin, UID Berlin, Berlin Türk Cemaatı ,İslam Federasyonu Berlin, Alperen Ocaklari Berlin ,MÜSIAD Berlin, EUBA Berlin, NETU Berlin, Vahdet Kültür Derneği Berlin, BerlinTürk Eğitim Derneği gibi önemli sivil toplum örgütleri yer almıştır. Bu çeşitlilik, Berlin'deki Türk ve Müslüman toplumunun geniş bir temsilini yansıtmaktadır. Bu tür etkinlikler, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, insanlar arasındaki bağları güçlendirmekte ve toplumsal uyumu artıracaktır.

 Resmi Temsilcilerin Katılımı

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Yankı Kocaefe ve Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'nın etkinliğe katılması, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin güçlenmesine ve diaspora toplumunun önemine vurgu yapmaktadır. Resmi temsilcilerin katılımı, etkinliğin ciddiyetini ve toplumsal önemini artırmıştır.

Kültürel ve Dini Değerlerin Korunması

Kurban Bayramı gibi dini bayramlar, kültürel ve dini değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tür etkinlikler, Berlin'deki Türk ve Müslüman toplumunun kendi kültürel ve dini değerlerini yaşatmasına olanak tanımaktadır. Aynı zamanda, genç nesillerin bu değerleri öğrenmesi ve benimsemesi sağlanmaktadır.

Ayrışma ve Uyum Sorunları

Berlin'deki sivil toplum örgütlerinin düzenlediği bayramlaşma etkinliği, bazı çevrelerce entegrasyon ve toplumsal uyum açısından eleştirilebilir. Bu tür etkinlikler, toplum içinde ayrışmalara yol açabilir ve entegrasyon sürecini olumsuz etkileyebilir.

 Ayrışma Tehlikesi

Bu tür etkinlikler, toplumun bir kesimini diğer kesimlerden ayırarak, toplumsal birlik yerine ayrışmaya yol açabilir. Berlin gibi kozmopolit bir şehirde, farklı etnik ve dini grupların kendi içinde kapalı kalması, uzun vadede toplumsal uyumu zedeleyebilir. Toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek ortak etkinliklerde bulunması, daha kapsayıcı ve uyumlu bir toplumu teşvik edebilir.

Uyum Sürecine Etkisi

Göçmen kökenli bireylerin Almanya toplumuna entegrasyonu önemli bir konudur. Bu tür etkinlikler, göçmenlerin kendi kültürel ve dini kimliklerine odaklanarak, entegrasyon sürecine zarar verebilir. Entegrasyon, farklı kültürlerin birbirini anlayarak ve saygı göstererek bir arada yaşaması anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, sadece kendi içlerinde etkinlik düzenlemek yerine, farklı kültürel gruplarla etkileşimde bulunmak daha faydalı olabilir.

Yıllar önce Türk Eğitim Derneğinin düzenlediği  Kurban Bayramları  Cadde Şenliği  bu konuda önemli bir örnek olmuştur.


İlgili Video


Martin Hikel Neukölln Belediye Başkanı Kurban Bayramı Şenliğinde konuşma yaparken

Eleştirilerin Dikkate Alınması

Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi elbette önemli ve değerlidir, ancak eleştirilerin de dikkate alınarak daha kapsayıcı ve toplumsal uyumu teşvik eden faaliyetlerin planlanması gerekmektedir. Toplumun tüm kesimlerinin bir arada olabileceği etkinlikler düzenlemek, hem göçmenlerin kendi kültürel değerlerini yaşatmalarını sağlarken, hem de entegrasyon sürecine katkıda bulunacaktır.


Dönemin T.C Berlin Büyükelçiliği Basın Müşaviri Refik Soğukoğlu Almanca kurban bayramı sokak şenliğine
katılan Alman,Türk ve diğer milletten insanlara konuşma yaparken.

Velhasıl

Berlin'deki sivil toplum örgütlerinin Kurban Bayramı etkinliği, toplumsal kaynaşma ve kültürel değerlerin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Ancak, entegrasyon ve toplumsal uyum açısından da dikkatli olunması gereken noktalar bulunmaktadır. Bu tür etkinliklerin daha kapsayıcı ve tüm toplumun katılımına açık hale getirilmesi, uzun vadede daha sağlıklı bir toplumsal yapının oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

İlgili Haber 
“13. Geleneksel Berlin Kurban Bayramı Şenliğine ” İlgi Yoğundu