Varşova'da Gezilmesi Gereken Cadde

Prof dr Öztürk Emiroğlu ile birlikte Varşova'nın kısa tarihcesini izlemek isterseniz , bu haberi kaçırmayın.

Varşova- İnsanlardan bazısı doğal yani kır hayatını, bazısı ise şehir hayatını sever. Bazısı tarihi yerleri gezmeyi, sarayları, müzeleri, kütüphaneleri sever. Bazıları ise saraylara, müzelere, kütüphanelere hiç uğramamıştır.

Bazı şehirlerin bir caddesinde tarihi kranolıjik olarak yaşamak mümkünken, başka bir caddesinde tarihten eser yoktur. Varşova’daki Krakowskie Przedmiescie caddesi tarihi günümüzde yaşatan önemli eserlerin bulunduğu ve Varşova eski şehire giden ana cadde olarak dikkat çekmektedir.

Bu caddededen geçenler, Varşova tarihinde mimari ve sosyolojik bakımdan 10. yüzyıldan günümüze bir kültür yolculuğunu gerçekleştirirler.

Prof dr Öztürk Emiroğlu Kimdir?

1965, Posof / Ardahan doğumlu. İlkokulu Posof’ta, ortaokulu Tekirdağ’da, liseyi Ardahan’da (1985) okudu. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu (1989). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans (1992), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında doktora (1998) öğrenimlerini tamamladı. Adana ve Kayseri ortaokullarında Türkçe öğretmenliği (1990-93), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okutmanlık (1993-2000) yaptı. 1997’den itibaren Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümünde öğretim elemanı olarak görev yaptı. İLESAM üyesidir.

Yazı hayatına Ağustos 1994’te Çağrı dergisinde çıkan “Senden Kurtul Sana Kaç Şiiri Üzerine” adlı incelemesiyle başlamıştı. Sonra oyun ve çocuk edebiyatı yazarlığı ile araştırmacılığa yöneldi. Yeni Türk edebiyatı araştırmaları, oyun ve çocuk edebiyatı alanlarında çalışmalarını sürdüren yazarın, Türk Dili, Tömer Dil Dergisi, Dergâh, Türk Edebiyatı, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Türk Dünyası, Karınca Kardeş, Belleten gibi çeşitli dergilerde söyleşi, fabl, öykü, tiyatro ve radyo oyunu türlerinde yazıları yayımlandı. Akademik araştırmalarını, Tanzimat (1839)’tan günümüze Türk edebiyatı, edebiyat toplulukları, Türk edebiyatında gelenek-modern sorunu, edebiyat politika ilişkisi, edebiyatın gelişmesinde süreli yayınların rolü, Lehçe’ye Türk dilinin etkisi, Türkiye’de ve Polonya’da çocuk edebiyatı, Polonya’da Türkoloji ve Türkologlar gibi konular üzerinde sürdürdü. 1995’te İLESAM Çocuk Edebiyatı Hizmet Ödülünü aldı.

ESERLERİ:

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu ve Edebî Faaliyetleri (2000), Türkiye’de Edebiyat Toplulukları (I. Baskı Varşova 2001; II. Baskı Ankara 2004; kitabın lehçesi: Grupy Literackie w Turcji, 2004), Wybor Artykow Z Polskiej Prasy Miedzywojennej Na Temat Turcji Z Czasow Wojny Wyzwolenczej i Rzadow Atatürka (19 Maja 1919-1 Wrzesnia 1939) / Polonya Basınından Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi Türkiyesi Üzerine Seçme Yazılar 19 Mayıs 1919 - 1 Eylül 1939 (ortak kitap, Varşova, 2001), Hisar’da Kültür ve Sanat Konuşmaları (2001), Falih Rıfkı Atay’ın Dil Yazıları (2002), Eski Harfli Süreli Çocuk Yayınları (2005), Başlangıçtan Günümüze Polonya’da Türkoloji Bibliyografyası (2005), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Gelenek Modern Sorunu (2005), Polonya ‘da Türkoloji Bibliyografyası (2006), Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Gelenek Modern Sorunu (2006).

HAKKINDA: Demet Eşmekaya / Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu ve Edebi Faaliyetleri (Tömer Dil Dergisi, sayı: 95, Eylül 2000), Demet Eşmekaya / Hisar’da Kültür ve Sanat Konuşmaları (Tömer Dil Dergisi, sayı: 106, Ağustos 2001).

(Kaynak:Biyografya)