Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunları TBMM Gündeminde

Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunları TBMM Gündeminde
TBMM
Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Sorunları TBMM Gündeminde

Ankara-

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye ile bağlantılarını sürdürmek ve sosyal haklarını korumak adına birçok beklenti taşımaktadır. Bu beklentiler, 2023 seçim beyannamesinde vaat edilen düzenlemelerle dile getirilmişti. Ancak, bu vaatlerin ne zaman ve nasıl yerine getirileceği konusundaki belirsizlikler devam ediyor. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıyarak beş ayrı bakana soru önergeleri verdi. Bu makalede, Yeneroğlu'nun gündeme getirdiği sorunlar ve TBMM’de bu konuların nasıl ele alındığı üzerinde duracağız.

Türkiye'ye Getirilen Araçların Yurt Dışında Kalma Şartı

2023 seçim beyannamesinde, Türkiye'ye geçici ithalat kapsamında getirilen araçların yurt dışında en az 185 gün kalma şartının 30 güne düşürülmesi vaat edilmişti. Bu düzenleme, özellikle yurt dışında yaşayan emekli vatandaşlar için önemli bir kolaylık sağlayacaktı. Ancak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a yöneltilen soru önergelerinde, bu vaadin neden yerine getirilmediği ve bu konuda herhangi bir çalışmanın olup olmadığı sorgulandı. Yeneroğlu, ayrıca, bu konudaki sorulara anayasal süresi içinde cevap verilmemesini eleştirerek, yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

Yurt Dışı Borçlanmayla Emeklilik ve Tam Zamanlı Çalışma Hakkı

Yurt dışında yaşayan ve borçlanma yoluyla emekli olan vatandaşlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanınması da seçim döneminde verilen bir diğer önemli vaat idi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a bu düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği soruldu. Geçmişte verilen yanıtsız önergelerin ardından, mevcut çalışmaların detayları ve takvimi hakkında bilgi talep edildi.

Aile Ataşeliklerinin Sayısının Artırılması

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik rehberlik ve destek hizmetlerinin artırılması da gündemdeydi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a, mevcut aile ataşeliklerinin durumu ve bu ataşeliklerin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar soruldu. Özellikle Belçika ve Fransa’da yeni ataşeliklerin açılmasının hedeflendiği belirtilmişti, ancak bu konuda net bir takvim sunulmadı.

Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar İçin TOKİ Projeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik TOKİ projeleri hakkında bilgi verildi. İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerde yeni konut projelerinin başlatılması vaat edilmişti. Yeneroğlu, bu projelerin ne aşamada olduğunu ve çalışma takvimini öğrenmek istedi.

Konsolosluk Hizmetleri ve Yerinden İstihdam

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a verilen soru önergelerinde, konsolosluk hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması konuları ele alındı. Gezici konsolosluk hizmetlerinin artırılması, çevrimiçi ön başvuru imkânının sunulması gibi vaatlerin durumu soruldu. Ayrıca, öğretmen ve din görevlisi açığının giderilmesi için yerinden istihdam sağlanması planlarının mevcut durumu hakkında bilgi talep edildi.

Mustafa Yeneroğlu’nun TBMM’ye taşıdığı bu konular, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının haklarının korunması ve beklentilerinin karşılanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sorunların çözümüne yönelik atılacak adımlar, yalnızca bireylerin hayatlarını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye ile yurt dışındaki vatandaşlar arasındaki bağı da güçlendirecektir. TBMM’nin bu konulardaki çalışmaları ve bakanlıklardan gelecek yanıtlar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için büyük önem arz etmektedir.
Yeneroğlu'nun TBMM'ye sunduğu resmi soru önergelerinin tam metnini içeren PDF dosyasına [aşağıdaki linkten]ulaşabilirsiniz.

Files