Dünya Nüfusunun Üçte Birinin İnternete Erişimi Yok

Almanya'da 16-74 yaş arası nüfusun %6'sından biraz azıçevrimdışı

Dünya Nüfusunun Üçte Birinin İnternete Erişimi Yok

WIESBADEN - İster dijital Almanya bileti, ister randevu rezervasyonu veya banka havalesi olsun birçok hizmet (neredeyse) yalnızca çevrimiçi olarak sunulmaktadır.

İnsanlar için günlük yaşamla başa çıkmak giderek zorlaşıyor. Sadece 6'dan az 2022'de Almanya'da 16-74 yaş aralığındaki insanların %50'si offliner olarak adlandırılan kişilerdi.

Almanya'da 2022 yılında offliner olarak adlandırılan kişiler hiç internet kullanmamıştır. Bu rakam Almanya'da 3.4 milyondan biraz daha az kişiye tekabül etmektedir. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) ayrıca şunları bildirmektedir.

Hiç internet kullanmamış olanların en büyük oranı 65-74 yaş grubundadır: Burada altıda biri (%17) çevrimdışı olmuştur. 45-64 yaş grubunun %5'i interneti hiç kullanmamıştır. 45 yaşın altındakilerin %2'si hala çevrimdışıdır. 

AB ülkeleri arasında önemli farklılıklar 

Eurostat'a göre, AB'deki offlinerların ortalama oranı 2022 yılında %7 idi. Avrupa Birliği Üye Devletleri arasında önemli farklılıklar vardı: İskandinav ülkeleri, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve İrlanda'da 16-74 yaş arası gençlerin %4'ünden azı hiç internet kullanmamıştır. En yüksek oranlar Yunanistan ve Portekiz (her biri %14) ile Hırvatistan ve Bulgaristan'da (her biri %13) görülmüştür.

Dünya nüfusunun üçte birinin internete erişimi yok 

Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yapılan tahminlere göre, 2022 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %34'ü çevrimdışı olacak - bu da dünya çapında 2,7 milyar insan anlamına geliyor. Avrupa'da -AB üyesi olmayan ülkeler de dahil olmak üzere- ve Amerika'da internet daha erişilebilir durumda, ancak burada bile nüfusun sırasıyla %11 ve %17'sinin 2022 yılında hala internete erişimi yoktu. 

Metodolojik notlar:

Sonuçlar, özel hanelerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) kullanımına ilişkin ankete dayanmaktadır. Bu anket 2021 yılından itibaren mikro nüfus sayımına bir alt örnek olarak entegre edilecektir. İlgili metodolojik değişiklikler nedeniyle, 2021 anket yılı sonuçlarının önceki yıllarla karşılaştırılması sadece çok sınırlı bir ölçüde mümkündür (zaman serisi kırılması). 

AB ülkeleri için sonuçlar ayrıca özel hanelerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT) kullanımına ilişkin ankete dayanmaktadır. Dünya çapındaki veriler Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nden (ITU) gelmektedir. 

Daha fazla bilgi için:

BİT anketinin diğer sonuçlarının yanı sıra metodolojik açıklamalar ve yayınlar BT kullanımı konu sayfasında mevcuttur. Mikro nüfus sayımında 2020'den itibaren yapılacak değişiklikler ve BİT anketinin 2021'den itibaren mikro nüfus sayımına entegrasyonu hakkında ayrıntılı bilgi özel bir konu sayfasında mevcuttur. 

Uluslararası karşılaştırmada offlinerlar hakkında daha fazla bilgiye web makalemizden ulaşabilirsiniz.