Federal Konsey, Kreş Finansmanının 2024 Sonrası Sürdürülmesini İstiyor

Federal Konsey, Federal Hükümeti 2024 Sonrası İçin Kreş Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Finansmanı Sürdürmeye Çağırıyor

Federal Konsey, Kreş Finansmanının 2024 Sonrası Sürdürülmesini İstiyor
Berlin Federal Meclis

Berlin- 

Federal Konsey, 17 Mayıs 2024'te kabul edilen bir kararla, federal hükümeti, federal ve eyalet hükümetleri arasında kreş kalitesini artırmak için kararlaştırılan tedbirlerin finansmanına 2024 yılından sonra da katılmaya çağırıyor.

Birçok eyalet tarafından sunulan kararda, iyi bir kreş kalitesinin sunulmasının federal hükümet, eyaletler ve belediyelerin ortak sorumluluğu olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle, federal hükümetin kalıcı ve güvenilir bir finansman sağlaması gerekmektedir. Kalıcı bir finansman artışının yanı sıra, federal ve eyalet hükümetleri arasında kreş kalitesinin artırılması için daha fazla koordineli adımlar gereklidir.

*İyi Kreş Yasası'nın Eklenmesi*

Arka planda, Kreş Kalitesi ve Katılımının İyileştirilmesi Yasası (KiQuTG), daha iyi bilinen adıyla İyi Kreş Yasası bulunmaktadır. Bu yasa, kreşlerdeki kalitenin geliştirilmesi ve katılımın iyileştirilmesi konusunu ele almaktadır. Bu temelde, eyaletler federal hükümet ile sözleşmeler imzalamış ve içerdiği standartlara uyma taahhüdünde bulunmuşlardır. Ancak, federal hükümetin mali katılımı 2024 sonunda sona ermektedir ve şu anda bir uzatma planlanmamaktadır.

*Bundan Sonra Ne Olacak:*

Karar, talepleri ne zaman ele alacağına federal hükümetin karar vereceği şekilde federal hükümete iletilecektir. Bunun için belirlenmiş sabit bir süre yoktur.