CHP Berlin'de Yeniden Yapılanma

Cumhuriyet Halk Partisi, Almanya Sosyal Demokratlar Birliği dernekleşerek Berlin'de basın önüne çıktı.Bununla beraber Berlin'de iki CHP derneği görüntüsü ortaya çıkarken,CHP genel merkezi yazılı açıklamaları ile görevi İmam Kaloğlu'nun yüreteceği duyuruldu.

CHP Berlin'de  Yeniden Yapılanma
CHP Almanya Sosyal Demokratlar Birliği

Berlin-

Cumhuriyet Halk Partisi Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, 16 Ekim 2023 tarihinde CHP Berlin Birliği isimli derneğinin Alman dernekler hukukuna göre seçilmiş başkanı Kenan Kolat’a hitaben yazdığı bir yazı ile Cumhuriyet Halk Partisi Yurt Dışı Birlikler Yönetmeliği’nin yurt dışı birliklerinin çalışma kurallarını düzenleyen 4. maddesinin 1. bendine dayanarak,  “CHP Almanya Sosyal Demokratlar Birliği’ne katılma prosedürünü işletmeyen ve katılım başvurusunda bulunmayan CHP Berlin Birliği’nin Cumhuriyet Halk Partisi ile kurumsal bağının kesildiğini” bildirmişti.

 Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan 27 Ekim tarihli yazında, Berlin’de faaliyetleri koordine etmek ve örgütlemek üzere “CHP Berlin Temsilci Birlik Başkanı” olarak İmam Kaloğlu’nun atandını tebliğ etti.

İmam Kaloğlu Berlin Basın mensuplarını davet ederek yaşanan süreci anlattı.Yönetim kurulu ile sorulara cevap verdiler.

İmam Kaloğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Berlin'deki yapılanma süreci ve tüzük değişiklikleriyle ilgili yaşananlar hakkında detaylı bir bilgi verdi. Kaloğlu '' 2015 seçimlerinden bu yana %7 artış sağlanmış, ancak hedef daha fazla  oyları yükseltmek istiyoruz.Bizim amacaımız %50 çıkartmak. Ayrıca, çifte vatandaşlık konusunda da oy artışı öngörülmekte. Türkiye genelindeki siyasi gelişmelerle uyumlu olarak çalışmalarınızı sürdüreceğinizi ifade etti.''
.

CHP Berlin Birliği Yönetimi ile uzun süredir süren hukuk mücadelesini öncüleri İmam Kaloğlu’nun  yeni yönetim kurulunda başkan yardımcılığını  Erdal Topbaş üstlenirken basının sorularının bazılarına cevap vererek söz aldı.

Haberde ATGB'den yararlınılmıştır.

İlgili Haber(Arşiv)

İlgili Haber
ATGB-Berlin'den Cumhuriyet Halk Partisine Ziyaret