Prof.Dr. Öztürk Emiroğlu'nun Görevine Neden Son Verilmişti ? YEE'de Neler Oluyor?

Bu olayın ayrıntıları, YEE Almanya koordinatörü Feyzullah Bahçı istifası öncesi ,Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun işine son verilmesi ,Yurtdışında yaşayan Türk toplumu için ilgi odağı haline getirdi.

Prof.Dr. Öztürk Emiroğlu'nun  Görevine  Neden Son Verilmişti ? YEE'de Neler Oluyor?
Arşiv Foto : Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu

Türkiye ve Polonya arasındaki kültürel bağları güçlendiren Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun görevini yürütürken yaşanan iş akdi fesih olayı, Avrupalı Türkler açısından  bir değerlendirmeyi hak ediyor.

Bu olayın ayrıntıları, YEE Almanya koordinatörü Feyzullah Bahçı istifası öncesi ,Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun işine son verilmesi ,Yurtdışında yaşayan Türk toplumu  için ilgi odağı haline getirdi.

Yaşananların günümüze kadar kamuya yansımaması ve bugün makalelerimize konu olması ,YEE'nin bir çok ülkede merkez yönetimi ile sorun yaşadığını doğruluyor.

Yunus Emre Enstitüsü Varşova Müdürlüğü görevini sürdürürken Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu’nun iş akdini “kuvvetli kanaatle”  nasıl feshedildi? Haksız iş akdi feshini iş mahkemesine taşıyan Emiroğlu 3 yıl süren dava sürecinin sonunda işe iade davasını kazandığı halde neden göreve iade edilmedi? Soruları gündemde. .

Polonya’da 6 yılda 27 şehirde 260’tan fazla önemli faaliyet gerçekleştirdiği bilinen  Prof. Emiroğlu, Türkiye-Polonya ilişkilerine bilim, sanat, kültür alanlarında 27 yıldır katkı yapmaktadır.

Böyle başarlı bir ismin YEE’de iş akdinin kuvvetli kanaatle feshedilmesine sebep olay ne idi?

Polonya  Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu yaşadıkları tarafımızdan yapılan  araştırma sonuçunda şu bilgilere ulaşıldı.

Mayıs 2020'de pandemi döneminde yaşanan olay, bir WhatsApp toplantısında yaşanmış. Prof. Dr. Emiroğlu, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı'na toplantıda “Milletin parasını çarçur etmeyin. Şuna buna savurmayın" demiştir. Başkan "soruşturman hayırlı olsun"la karşılık vermiş. Emiroğlu’nu bu cümleyi kurmaya sevk eden sebep, iki çalışana 100 avro zam yapılmasını bir kaç kere teklif etmiş ve Başkan reddetmiştir. Zam yapılmaması sebebiyle o gün YEE Varşova sekreteri istifa etmiştir. Bunun üzerine Emiroğlu, başka yerlere para bulunup gereksiz harcamalar yapılıyor, fakat çalışana 100 avro zam yapmak için para yok diyen başkana tepki için bu ifadeyi kullanmıştır.'' 

Hukuki açıdan önemli bir sorun ortaya çıkmış : akla gelen soru ise Prof. Dr. Emiroğlu'nun açıklaması, iş akdinin feshedilmesinin temel nedeni olabilir mi ? 

Hukuki açıdan bilirkişi analizi  soruya şöyle cevap vermiştir;

Bu sorunu bulabilmek için, hukuki bir analize ihtiyaç vardır. İş hukuku çerçevesi, iş akdi fesih hakkında bazı temel prensipler vardır. Bunlar, işverenin iş akdini haklı bir nedene dayanmak zorunda olduğu, işçinin haklı bir sebep olmadan ayrılamayacağı ve iş akdi feshedildiğinde işçinin yasal koruma hakkına sahip olduğu ilkelerini içerir. 

Mahkeme süreci

iş akdinin feshinin yasal bir dayanağı olup olmadığı ortaya konulmalıdır. Prof. Dr. Emiroğlu'nun işe dönüş davasını kazanmasına rağmen, neden hala göreve iade edilmediği de dikkate alınmadı. İş hukukunu, işverenin ve işçinin haklarını koruyan önemli bir alan olup, iş akdi fesih ağır sonuçları olan bir olaydır. Bu bağlamda, işverenin iş akdini feshetmesi hukuki yolların serbest bırakılması ve işçinin hukuki koruma hakkının gözetilmesi hayati öneme sahiptir.

Sonuç olarak, Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun YEE görevi ve iş akdi feshi ve Feyzullah Bahçi'nin istifası  ,YEE 'de yaşanan sorunların kurumun kamuoyunda prestij kaybına sebep olmuştur. Bu olaylar silsilesi ,kültür bakanlığı açısından ciddi bir analiz gerektirir ve hukuki açıdan esaslı olarak değerlendirilmelidir.

"Başarılı İsimler İstifa Ederken, Yunus Emre Enstitüsü Yönetimi Soru İşaretleriyle Dolu!"

 Bu makale serisi Türkiye'nin yurtdışında ki güzide kurumlarından olan Yunus Emre Enstitüsünun (YEE), bu önemli  sorunların  çözülmesi  ve kurum yönetimine eleştiri olarak tartışmanın  açılması amacıyla yazılmıştır.

Prof.Dr.Öztürk Emiroğlu Kimdir?

Araştırmacı-yazar. 14 Ocak 1965, Posof / Ardahan doğumlu. İlkokulu Posof’ta, ortaokulu Tekirdağ’da, liseyi Ardahan’da (1985) okudu. Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu (1989). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans (1992), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında doktora (1998) öğrenimlerini tamamladı. Adana ve Kayseri ortaokullarında Türkçe öğretmenliği (1990-93), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okutmanlık (1993-2000) yaptı. 1997’den itibaren Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümünde öğretim elemanı olarak görev yaptı. İLESAM üyesidir.

Yazı hayatına Ağustos 1994’te Çağrı dergisinde çıkan “Senden Kurtul Sana Kaç Şiiri Üzerine” adlı incelemesiyle başlamıştı. Sonra oyun ve çocuk edebiyatı yazarlığı ile araştırmacılığa yöneldi. Yeni Türk edebiyatı araştırmaları, oyun ve çocuk edebiyatı alanlarında çalışmalarını sürdüren yazarın, Türk Dili, Tömer Dil Dergisi, Dergâh, Türk Edebiyatı, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Türk Dünyası, Karınca Kardeş, Belleten gibi çeşitli dergilerde söyleşi, fabl, öykü, tiyatro ve radyo oyunu türlerinde yazıları yayımlandı. Akademik araştırmalarını, Tanzimat (1839)’tan günümüze Türk edebiyatı, edebiyat toplulukları, Türk edebiyatında gelenek-modern sorunu, edebiyat politika ilişkisi, edebiyatın gelişmesinde süreli yayınların rolü, Lehçe’ye Türk dilinin etkisi, Türkiye’de ve Polonya’da çocuk edebiyatı, Polonya’da Türkoloji ve Türkologlar gibi konular üzerinde sürdürdü. 1995’te İLESAM Çocuk Edebiyatı Hizmet Ödülünü aldı.

ESERLERİ:

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu ve Edebî Faaliyetleri (2000), Türkiye’de Edebiyat Toplulukları (I. Baskı Varşova 2001; II. Baskı Ankara 2004; kitabın lehçesi: Grupy Literackie w Turcji, 2004), Wybor Artykow Z Polskiej Prasy Miedzywojennej Na Temat Turcji Z Czasow Wojny Wyzwolenczej i Rzadow Atatürka (19 Maja 1919-1 Wrzesnia 1939) / Polonya Basınından Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi Türkiyesi Üzerine Seçme Yazılar 19 Mayıs 1919 - 1 Eylül 1939 (ortak kitap, Varşova, 2001), Hisar’da Kültür ve Sanat Konuşmaları (2001), Falih Rıfkı Atay’ın Dil Yazıları (2002), Eski Harfli Süreli Çocuk Yayınları (2005), Başlangıçtan Günümüze Polonya’da Türkoloji Bibliyografyası (2005), Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Gelenek Modern Sorunu (2005), Polonya ‘da Türkoloji Bibliyografyası (2006), Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Gelenek Modern Sorunu (2006).

HAKKINDA: Demet Eşmekaya / Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğu ve Edebi Faaliyetleri (Tömer Dil Dergisi, sayı: 95, Eylül 2000), Demet Eşmekaya / Hisar’da Kültür ve Sanat Konuşmaları (Tömer Dil Dergisi, sayı: 106, Ağustos 2001).

İlgili Haber

Feyzullah Bahçı Neden İstifa Etti?

YEE 'deki  Sorunlar