Alman-Türk Gazeteciler Birliği'nden Panel

ATGB'den ''Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinden Basın Özgürlüğü'' konulu paneli Dr.Ömer'.Egeliği (Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Anabilim Dalı Başkanı ) tarafından gerçekleştirilecek.

Alman-Türk Gazeteciler Birliği'nden Panel
Alman-Türk Gazeteciler Birliği'nden Panel

Berlin-

ATGB'den  ''Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinden Basın Özgürlüğü'' konulu paneli  Dr.Ömer'.Egeliği (Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Anabilim Dalı Başkanı ) tarafından gerçekleştirilecek

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emrullah EGELİĞİ  hazırladığı çalışmada , etkili başvuru hakkının kapsamlı bir incelemesini bir kaynak kitap halinde akademik hayata sunmuştur. Hakkın, tarihsel serüveni, hukuk devleti açısından önemi ve işlevi, öğreti ve karşılaştırmalı hukuktan yararlanılarak değerlendirilmiştir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere yargı kararlarından yararlanılarak hakkın kapsamı ve hakka ilişkin ilkeler tespit edilmiştir. Diğer usuli güvencelerle karşılaştırılarak Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi sistemindeki konumu tartışılmıştır.
Bu bağlamda mahkemeler arasındaki etkileşim ve uyum da mercek altına alınmıştır. Türk hukukunda etkili başvuru hakkına ilişkin öne çıkan gelişme alanları ele alınarak çözüm önerileri sunulmuştur. Eserde elde edilen bulguların, mevcut başvuru yollarının kullanılmasında, değerlendirilmesinde ve yeni başvuru yollarının oluşturulmasında rehber olması amaçlanmıştır

.

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emrullah EGELİĞİ Kimdir?

2010 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı” başlıklı teziyle Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Birliği Hukuku (İngilizce) Bölümü’nde tamamladı. 2013 yılında Bielefeld Üniversitesinde Almanca ve Hukuk Almancası eğitimleri aldı. "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa Çerçevesinde Etkili Başvuru Hakkı" isimli teziyle 2021 yılında kamu hukuku doktoru oldu. 2017-2018 yıllarında Berlin Freie Üniversitesinde; 2022 yılında Humboldt Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulundu. 

Egeliği, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. İngilizce ve Almanca bilmektedir.Files