BM’de Suyun Geleceği Tartışılıyor

Yaklaşık 50 yıl sonra küresel su krizi ve güvenliği bugün başlayan Birleşmiş Milletler Su Konferansı’nda tartışılacak. BM’nin New York’taki Genel Merkezi’nde üç gün sürecek Su Konferansı’nda, 2030 yılına kadar herkesin temiz suya ve sanitasyona erişimini sağlamak için çözüm önerileri ele alınacak

BM’de Suyun Geleceği Tartışılıyor

Yaklaşık 50 yıl sonra küresel su krizi ve güvenliği bugün başlayan Birleşmiş Milletler Su Konferansı’nda tartışılacak. BM’nin New York’taki Genel Merkezi’nde yapılacak ve üç gün sürecek Su Konferansı’nda, 2030 yılına kadar herkesin temiz su ve sanitasyona erişimini sağlama taahhüdünü içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine nasıl ulaşılacağı ve suya küresel erişimin arttırılması için çözüm önerileri masaya yatırılacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Su Konferansı nedeniyle yayınladığı video mesajda, suyun bir insan hakkı olduğunu, dünyanın geleceğinde daha iyi şartların oluşması ve küresel kalkınmanın sağlanması için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. BM Genel Sekreteri Guterres, dünyada su kullanımında aşırı tüketimin sürdürülebilir bir durum olmadığının altını çizdi.

Guterres, “Suyun başı büyük dertte. Aşırı tüketim ve yanlış kullanım yollarıyla insanlığın can damarını kurutuyoruz. Vampir gibi suyu tüketiyoruz. Suyu küresel ısınma yoluyla buharlaştırıyoruz. Su akışındaki dengeleri bozduk, ekosistemleri yok ettik, yer altı sularını kirlettik” dedi.

“Her dört doğal afetten üçü suyla ilişkili”

Genel Sekreter, dünyanın yaşadığı doğal afetlerin suyla bağlantılı olduğunu kaydederek “Dünyada yaşanan her dört doğal afetten üçünün suyla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Dünyanın dörtte birinin güvenli su hizmetleri veya temiz içme suyu olmadan yaşadığını biliyoruz. 1,7 milyar kişi temel sağlık koşullarından yoksun durumda. Yarım milyar insan açıkta dışkılarını yapmak zorluğuyla yaşıyor. Milyonlarca kız çocuğu sadece evlerine su taşımak için her gün saatlerini harcıyor” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, bugün başlayan Su Konferansı'na katılan üye devletler ve uluslararası toplumun, suyun dünyanın sürdürülebilirliği için hayati önemini, barışı ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek için önemli bir araç olduğunu kabul ettiklerini belirterek, “Amaç su kullanım kapasitesinde büyük bir artış sağlamanın yollarını bulmak” dedi.

“21. yüzyılda başka çağlardan kalma altyapıyla su sorununu çözemeyiz”

Guterres, öncelikle dünyadaki su açığının kapatılması gerektiğini vurgulayarak dört kilit alanda harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Guterres, hükümetlerin herkese eşit su erişimini sağlayan ve aynı zamanda su tasarrufunu teşvik eden planlar geliştirmesi gerektiğini, geliştirdiği bu planların uygulamaya geçmesini sağlamasını, değerli bir kaynak olan su kullanımını ortaklaşa yönetmek için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Guterres, su ve sanitasyon sistemlerine büyük yatırım ihtiyacının karşılanması için kalkınmaya yatırımı artırmayı amaçlayan küresel finans alanında gerekli reformların yapılması gerekliliğini vurgulayarak, “Uluslararası finans kurumları, suyun finansmanını arttırmak ve hızlandırmak için yaratıcı yollar geliştirmeli, suya erişimde çaresiz durumdaki ülkeleri desteklemek için su ve sanitasyonun finansını genişletmeye devam etmelidir” dedi.

Guterres, su kaynaklarının kullanımındaki altyapı sorununa da dikkat çekti. Su konusunda 21. yüzyılda yaşanan bu acil durumun başka bir çağdan kalma altyapıyla yönetilemeyeceğini belirterek, “Afetlere dayanıklı boru hatlarına, su dağıtım altyapısına ve atık su arıtma tesislerine, suyu geri dönüştürmenin ve korumanın yeni yollarına yatırım yapılması gerekir” dedi.

Uluslararası topluluğun su kullanımını azaltan iklim şartları nedeniyle bir küresel bilgi sisteminin kurulması gerektiğini belirten Guterres, “Küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak, gelişmekte olan ülkelere iklim adaleti sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayın" dedi.

“Uluslararası toplum bir dönüm noktasında”

BM Genel Kurulu Başkanı Csaba Korösi, uluslararası toplumun su konusunda artık bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, “Geleneksel çözümleri hızlandırarak sürdürülebilirlik, ekonomik istikrar ve küresel refah sözünü yerine getiremeyeceğimizi biliyoruz. Uluslararası toplumun suyun küresel bir ortak mal olduğunu kabul etmesi politika, mevzuat ve finansmanı buna göre ayarlaması gerekiyor. Su mevcudiyeti, talebi ve depolanması ikilemini çözmek için hayat sigortamız olan küresel su bilgi sistemi aracılığıyla devletleri ve paydaşları güçlendirmek için birlikte çalışabiliriz. Bilimsel çözümlere dayanan, sürdürülebilir, pragmatik ve dayanışma içinde çözümleri tartışmalıyız" dedi.

Can Kamiloğlu