DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey’den Kadir Gecesi mesajı

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey’den Kadir Gecesi mesajı
DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Kadir Gecesi münasebetiyle mesajyayınladı.

DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, Kadir Gecesimünasebetiyle yayınladığı mesajda, “Kadir Gecesi, baştaİslam alemi olmak üzere tüm insanlığa huzur ve barış getirsin. Ömre bedel olan bu gece pişmanlık duyduğumuz tümgünahlarımız affmağfiret bulmasına vesile olsundedi.

Kuzey, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kadir GecesiAllah’a inanıp güvenenler için bir şifa ve birrahmet olan Kur’an’ın (İsra, 17/82) inmeye başladığı mübarekzaman dilimi... İlahi eğitim sürecinin ilk ayetleri 1414 yıl öncebir Ramazan gecesinde, bin aydan hayırlı olan bir gecede naziloldu evvela. Yüce Allah’tan aldığı talimatla ‘’Oku!’dediCebrail. ‘’Oku! Yaratan Rabbinin adına… O, insanı alaktan(asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuzkerem sahibidir.’’ (Alak, 96/1-5)

Abdullah’ın yetimi, Âmine’nin göz bebeği, Hatice’ningoncası, Mekke’nin güvenilir tüccarı Muhammed, Hiramağarasından Yüce Allah’ın alemlere rahmet olarakgönderdiği elçisi olarak (Enbiya, 21/107) indi. Yaşadığı buolağanüstü tecrübeden sonra soluğu ilk olarak eşinin yanındaaldı. Yaşadıklarını önce hayat arkadaşıyla paylaştı. Eşindenaldığı destek muhteşemdi: ‘’Allah'a yemin ederim ki, Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın, işinigörmekten aciz olanların yüklerini çekersin, yoksula verir, hiçbir şeyi olmayana bağışta bulunursun, misafiri ağırlarsın, bir felakete uğrayana yardım edersin.” (Buhârî, Bed'ü'l-vahy, 3; Müslim, Îmân, 252)

Kolaylıkla öğüt alıp düşünebilecekleri (Kamer, 54/178) rahmet yüklü mesajlar getirdi Hz. Peygamber insanlara. O zamana kadar kendisineGüvenilir Muhammed’ diyenler o günden sonra yalancı dediler, (Kalem, 62/8) şair dediler, kâhindediler, delirmiş dediler (Hakka, 41-42). Aldırmadı Hz. Peygamber, dünyaları verseniz davamdan vazgeçmem dedi. Allah Rasulünün sırtında büyük bir yük vardı artık. Bir dağınüzerine konulsa Allah’a karşı duyduğu haşyetten paramparçaolacak (Haşr, 59/21) kadar zor bir yük

Kadir Gecesinde aldığı bu ilahi vazifeyi ölünceye kadarlayıkıyla yerine getirdi Hz. Peygamber. Kendisineindirilenlere önce kendi iman etti Peygamber, sonra da kendisine güvenen müminler… Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler (Bakara, 2/285). Okudu, anlattı, öğretti Hz. Peygamber. O okudukça aydınlığaulaştı cehalet kaplı yürekler. O anlattıkça güzelleşti dünyagüzelleşti zihinler. Merhameti sonsun olan Yüce Allah’ınmesajlarını getirdim sizlere; ‘’Allah tektir, O’ndan başkasınakulluk etmeyin!’dedi. ‘’Yoksulu doyurun, yetime sahip çıkın, muhtaca kol kanat gerin!’dedi. ‘’Ekmeğinizi bölüşün, birbirinize destek olun!’dedi. ‘’Merhametli olun, nazik olun, mütevazı olun!’dedi. ‘’Adaletten ayrılmayın, doğru yoldanşaşmayın, insani ilkelerinizden taviz vermeyin!’dedi. ‘’İnanıp güvenenler için bir şifa ve bir rahmet olan buKur’an’a sımsıkı yapışın, parçalara ayrılmayın!’dedi Hz. Peygamber.

İşte bu ve bunun gibi onlarca insani ilke, yüzlerce güzeltavsiye, binlerce ayet-i kerime bir Kadir Gecesinde ekilen o ilk tohumun birer meyveleriydi. Gelen her ayet Yüce Allah’ınkullarını başıboş bırakmadığının göstergesiydi. Bugün bizedüşen, peygamberimizin emanetine sahip çıkmak, hayatkitabımızla hayat bulmaktır.  Rabbim Kur’an’ın ahlakıylaahlaklanabilmeyi bizlere nasip eylesin. 5 Nisan Cuma akşamıidrak edeceğimiz Kadir Gecesi, başta İslam alemi olmak üzeretüm insanlığa huzur ve barış getirsin. Ömre bedel olan bu gecepişmanlık duyduğumuz tüm günahlarımız affmağfiretbulmasına vesile olsun.