Gıda ihracatçısı Latin Amerika'da en az 56 milyon kişi açlık çekiyor

Yaklaşık 667 milyonluk nüfusunun iki katına yetecek kadar gıda üreten Latin Amerika'da 56,6 milyon kişi açlıkla boğuşuyor, 131 milyon kişiyse sağlıklı beslenemiyor

Gıda ihracatçısı Latin Amerika'da en az 56 milyon kişi açlık çekiyor
Yaklaşık 667 milyonluk nüfusunun iki katına yetecek kadar gıda üreten Latin Amerika'da 56,6 milyon kişi açlıkla boğuşuyor, 131 milyon kişiyse sağlıklı beslenemiyor.

Toplamda 1 milyar hektarın üzerinde ekilebilir alan ve zengin su yataklarıyla nüfusunun iki katına yetecek kadar gıda üreten Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde yaşanan en ciddi sorunlardan biri, son yıllarda artan gıdaya erişim sorunu.

Dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen küresel gıda tüketiminin yüzde 16’sını karşılayan Latin Amerika ve Karayipler, sağlıklı beslenmenin dünyada en pahalı olduğu bölge olmasıyla dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) son yayınladığı verilere göre nüfusun yüzde 22,5’i yani 131 milyon 200 bin Latin Amerikalı sağlıklı beslenmek için ayda 104 ile 131 dolar arasında değişen asgari mutfak masraflarını karşılayamıyor.

Raporda Latin Amerika’da şiddetli gıda güvensizliği yaşayanların, dünya ortalamasının 2,5 puan üzerine çıkarak yüzde 14,2’ye; açlık sorunu yaşayanlarınsa 56,5 milyon kişiye ulaştığı, gıdaya erişim sorununun ülkelerin gelir düzeyi, yoksulluk oranı ve gelir adaletsizliğiyle doğrudan ilişkili olduğu kaydediliyor.

Koruyucu sosyal programlar gerekiyor

Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) verilerine göre, gıdaya erişim sorunu yaşayan başlıca kesimler arasında gelirlerinin büyük bir yüzdesini küçük çiftçiler, kırsal kesimlerde yaşayan kadınlar, yerliler ve Afrika kökenli azınlıklar bulunuyor.

Dünya Gıda Programı Latin Amerika Direktörü Lola Castro ise hükümetlerin gıdaya erişimde zorluklar yaşayanlar için sosyal programlar ve yardımlar yapmasının önemine vurgu yapıyor.

Castro "Ukrayna'daki çatışma ve pandemi sonrası gıda ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan kriz nedeniyle gıda güvensizliği artmaya devam edecek" diyor.

En zengin iki kişinin serveti, nüfusun yarısının toplam zenginliğine eşit

Merkezi İngiltere’de bulunan yardım kuruluşu Oxfam’ın yaptığı araştırmaya göre Latin Amerika’nın en zengin üç milyarderinin serveti 2020’den bu yana yüzde 70 artarken, yoksulların yarısı artık daha yoksul.

Oxfam araştırması Latin Amerika’da en zengin iki kişinin servetinin 334 milyon yani bölge nüfusunun yarısının toplam zenginliğine eşit olduğunu ortaya koyuyor.

Mustafa Özdemir