Taş Devri ve Onun Gözü Doymazları

Taş Devri ve Onun Gözü Doymazları

Bakıyorum, Erzurum´daki bazı kişi ve çevreler, politik yaşamları sona ermiş, yaşlarını, başlarını almış bazı kişileri yeniden koltuklara oturtmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

Bunu sağlamak için de, gerek doğal yaşamları gerekse politik yaşamları boyunca Erzurum’a kene gibi bulaşan ciddi hiçbir yararlarından ziyade sırf zararları dokunmuş bu taş devri fosillerini cilalamak istiyorlar. 
Tabii ki amaç, Belli Eğer bu fosilleri yeniden bazı koltuklara oturtabilirseler, kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı planlıyorlar.

Oysa Erzurum’un, her alanda özellikle politikada artık yeni dimağlara ihtiyacı var. Bunun için de, fosilleri cilalayıp, yeniden piyasaya sürmeye çalışmak değil, politikada yeni ve yıpranmamış yüzlerin önlerini açmak gerekir.

Politika, kimsenin tekelinde olmamalı!
Bensiz politika olmaz. Hem, o koltuklarda ben oturmalıyım. O koltukları yalnız ben doldururum! Anlayışı artık son bulmalı.