"Türk Edebiyatının 100 Yıllık Yolculuğu: Yeni Eser, Cumhuriyetin Mirasını Aydınlatıyor!"

"Türk Edebiyatının 100 Yıllık Yolculuğu: Yeni Eser, Cumhuriyetin Mirasını Aydınlatıyor!"
Editör-yazar Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu

100 Yılın Türk Edebiyatı başlıklı eser 15 Türk akademisyenin Cumhuriyetin 100 yılına armağan olarak hazırladıkları bütünlüklü bir çalışmadır. Eserin başında Prof. Dr. İsmet Emre tarafından yazılmış Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda Teori Arayışları yer almaktadır

.İkinci başlıkta editör-yazar Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu tarafından yazılan Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Eleştirinin Gelişimi değerlendirilmiştir. Edebi türlerin gelişimine göre yazılan bu eserin ilk  bölümünün ilk konusu Prof. Dr. Refiye Okuşluk Şenesen tarafından Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Halk Şirinin Gelişimi incelenmiştir. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Prof. Dr. Ramazan Kaplan ve Prof. Dr. Tarık Özcan tarafından yazılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Hikayesi Prof. Dr. S. Dilek Yalçın tarafından kaleme alınmıştır. 1923-1940 Dönemi Türk Romanı Prof. Dr. Abide Doğan ve 1940’tan Günümüze Türk Romanı Prof. Dr. S. Dilek Yalçın tarafından değerlendirilmiştir. Cumhuriyet Döneminde Deneme Doç. Dr. Nesrin Mengi, Cumhuriyet Döneminde Hatırat Prof. Dr. İsmail Karaca, Cumhuriyet Döneminde Mektup, Doç. Dr. Bahriye Çeri, Cumhuriyet Döneminde Günlük Doç. Dr. Özlem Nemutlu, Cumhuriyet Döneminde Röportaj / Söyleşi Doç. Dr. Haluk Öner. Cumhuriyet Döneminde Seyahat Prof. Dr. Baki Asiltürk, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatında Biyografi ve Otobiyografi Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan tarafından dikkatlere sunulmuştur.

Çalışmamın ikinci kısmında Cumhuriyet Dönemi Tiyatro Edebiyatı Prof. Dr. Enver Töre, Cumhuriyet Dönemi Çocuk Edebiyatı ise Prof. Dr. Nermin Yazıcı tarafından incelenmiştir. İndeks Dr. Alev Önder tarafından çok kapsamlı hazırlanmıştır. Böylece hem genel ve hem de akademik tarzda Cumhuriyetin 100 yıllık edebiyatının türlere göre gelişimi dikkatlere sunulmuştur.