"Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" 27 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Almanya'da Vatandaşlık Yasası Değişiyor: Çifte Vatandaşlık İmkanı Genişliyor ve İkamet Süresi Kısalıyor

"Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası" 27 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Berlin-

Alman hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısı, Federal Meclis'te 19 Ocak'ta, 234'e karşı 382 oyla kabul edilmiş ve 2 Şubat'ta da Federal Eyalet Temsilciler Meclisi'nde (Bundesrat) onaylanmıştı.Almanya Federal Meclisi Üyelerinden Hakan Demir(SPD) ve Gülistan Yüksel(SPD) konuyu oylama sonrası sormuş ve mikrofonlarımıza şu cevapları almıştık.

VideoJournalist:Bedii Selvi

27 Haziran'da yürürlüğe girecek olan "Vatandaşlık Yasası'nın Modernizasyonu Yasası", Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları ve diğer yabancı uyruklu bireyler için önemli değişiklikler getiriyor. Bu yasa, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler için bir dizi önemli düzenleme içeriyor:

1. *Kısaltılmış İkamet Süresi*: Alman vatandaşlığına geçiş için gerekli olan yasal ikamet süresi, 8 yıldan 5 yıla indiriliyor. Bu, uzun süredir Almanya'da yaşayan ve yerleşik olan bireyler için daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.

2. *Uyum Sağlama Kriterleri*: Alman vatandaşlığına geçmek isteyenlerin, ülkenin yaşam şartlarına uyum sağlama konusunda belirli kriterleri karşılamaları gerekiyor. Bunlar arasında, okul veya mesleki başarı, gönüllü çalışmalar veya dil öğrenme gibi faktörler bulunuyor. Bu durumlar söz konusu olduğunda, yasal ikamet süresi 3 yıla düşürülüyor.

3. *Çifte Vatandaşlık İmkanı*: Önceden yürürlükte olan "opsiyon modeli" tamamen kaldırılarak çifte vatandaşlık imkanı tanınıyor. Bu da Alman vatandaşlığına geçmek isteyen bireylerin, mevcut vatandaşlıklarını bırakmak zorunda kalmadan Alman vatandaşlığına sahip olabilecekleri anlamına geliyor.

4. *Doğum Koşulları*: Almanya'da doğan çocuklar için yeni düzenlemeler getiriliyor. Bu çocuklar, ebeveynlerinden birinin en az 5 yıl yasal olarak ülkede ikamet etmesi halinde Alman vatandaşlığına hak kazanabilecekler.

5. *Geçim Kaynağı Şartı*: Alman vatandaşlığına geçmek isteyen bireylerin, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin geçimini sosyal yardım almadan sağlamaları gerekiyor.

6. *İşgücü Anlaşması Kapsamı*: Belirli tarihlerde Almanya'ya gelen işçiler için vatandaşlık başvurusunda yazılı sınav zorunluluğu kaldırılıyor. Ancak, bu düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin belirli koşulları sağlamaları gerekiyor.

7. *İdeolojik ve Davranışsal Kriterler*: Alman vatandaşlığına başvuranların, belirli ideolojik ve davranışsal kriterleri karşılamaları gerekiyor. Bu kriterler arasında, Yahudi düşmanlığı, ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya kadın-erkek eşitliğine aykırı davranışlar bulunuyor. Ayrıca, Almanya'nın tarihsel sorumluluğunu anlama ve özümseme de önemli bir kriter olarak belirtiliyor.

Bu yeni yasa, Alman vatandaşlığına geçmek isteyenler için daha kolay ve adil bir süreç sunarken, aynı zamanda Alman toplumunun değerlerini ve tarihini koruma ve yansıtma amacını taşıyor.