“Beklentilerin Altında Kalan BIG, Yükselen DAVA"

"Göçmen Partileri BIG ve DAVA'nın Seçim Performansı: Beklentilerin Altında Kalan BIG, Yükselen DAVA"

“Beklentilerin Altında Kalan BIG, Yükselen DAVA"
Grafikler, BIG ve DAVA partilerinin Berlin ve Almanya genelindeki performanslarını ve Almanya genel seçim sonuçlarını göstermektedir.
“Beklentilerin Altında Kalan BIG, Yükselen DAVA"

Berlin-

9 Haziran 2024'te yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri, Almanya'da göçmen temsili ve yeni siyasi hareketlerin gücünü test etmek için önemli bir fırsat sundu. İnovasyon ve Adalet Birliği (Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit, (BIG) veDemokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA) [Çoğulculuk ve Kalkınma için Demokratik İttifak], bu seçimlerde dikkat çeken iki parti oldu. Berlin ve Almanya genelindeki sonuçlar, bu partilerin performanslarını ve gelecekteki potansiyellerini değerlendirmek açısından önemlidir.

Berlin'deki Seçim Sonuçları

1. **BIG (Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit)**:
   - **Oylar**: Berlin'de BIG, 1.956 oy alarak toplam oyların %0,1'ini oluşturdu. Bu, 2019 seçimlerine göre %0,2 puanlık bir düşüş anlamına gelmektedir.
   
2. **DAVA**:
   - **Oylar**: Yeni kurulan DAVA partisi, Berlin'de 9.081 oy alarak toplam oyların %0,6'sını elde etti. Bu, yeni bir parti için dikkat çekici bir başlangıçtır.

 Almanya Geneli Seçim Sonuçları

1. **BIG**:
   - **Oylar,  Almanya genelinde BIG, 30.830 oy alarak toplam oyların %0,1'ini elde etti. Bu, Berlin'deki oranla aynı olmakla birlikte, 2019'a göre %0,1 puanlık bir düşüş göstermektedir.
   
2. **DAVA**:
   - **Oylar,  Almanya genelinde DAVA, 148.490 oy alarak toplam oyların %0,4'ünü aldı. Berlin'deki oranına kıyasla biraz daha düşük bir yüzde, ancak toplam oy sayısı oldukça yüksek.

Genel Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Almanya genelindeki seçim sonuçlarına bakıldığında, büyük partilerin yanı sıra göçmen kökenli ve yeni kurulan partilerin performansı dikkat çekmektedir. Aşağıdaki tablo, Almanya'daki genel seçim sonuçlarını göstermektedir:

- **CDU**: %23,7
- **CSU**: %6,4
- **Grüne**: %12,0
- **SPD**: %14,0
- **AfD**: %15,7
- **Linke**: %2,7
- **BSW**: %6,1
- **FDP**: %5,2

Bu sonuçlar, büyük partilerin (CDU, SPD, AfD) hala geniş bir seçmen kitlesine sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, BSW gibi ve göçmen temelli partilerin yeni kurulan DAVA'nın aldığı oylar da dikkate değerdir.

 Performans Değerlendirmesi 

1. **BIG Partisinin Durumu**:
   - **Berlin'deki Performans**: Berlin gibi göçmen yoğunluklu bir şehirde BIG'in sadece %0,1 oranında oy alması, parti stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. BIG, göçmen kökenli seçmenler üzerinde beklenen etkiyi yaratamamış görünmektedir. Parti, genç göçmen seçmenleri çekmek için daha dinamik ve kapsayıcı kampanyalar yürütmelidir.
   
   - **Almanya Geneli**: BIG'in Almanya genelindeki düşük oy oranı, partinin ulusal düzeyde yeterince tanınmadığını ve etkili olmadığını göstermektedir. Parti, yerel düzeydeki çalışmalarını genişleterek daha geniş bir seçmen kitlesine ulaşmayı hedeflemelidir.

2. **DAVA Partisinin Durumu**:
   - **Berlin'deki Performans**: Yeni bir parti olmasına rağmen DAVA'nın Berlin'de %0,6 oy alması, yenilikçi ve çekici politikaların bir sonucudur. Ancak, bu başarıyı sürdürebilmek için partinin daha fazla örgütlenmesi ve seçmenlerle güçlü bağlar kurması gerekmektedir.
   
   - **Almanya Geneli**: DAVA'nın Almanya genelindeki %0,4'lük oy oranı, partinin kısa sürede geniş bir seçmen kitlesine ulaşabileceğini göstermektedir. Parti, bu ivmeyi koruyarak ulusal düzeyde daha güçlü bir konuma gelebilir. DAVA, yenilikçi politikalarını ve genç seçmenlere hitap eden kampanyalarını sürdürmelidir.

BIG ve DAVA partilerinin 9 Haziran 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki performansları, Almanya'da göçmen temsili ve yeni siyasi hareketlerin gücünü göstermektedir. BIG'in mevcut stratejilerini gözden geçirmesi ve daha etkili kampanyalar yürütmesi gerekmektedir. DAVA ise başarılı bir başlangıç yapmış olup, bu ivmeyi sürdürebilmek için örgütlenme ve politikalarını netleştirme konusunda çalışmalıdır. Bu iki parti, Almanya'da daha kapsayıcı ve çeşitli bir siyasi temsilin sağlanmasına önemli katkılarda bulunabilir.

*Grafikler, BIG ve DAVA partilerinin Berlin ve Almanya genelindeki performanslarını ve Almanya genel seçim sonuçlarını göstermektedir.

1. **Berlin Seçim Sonuçları - 2024**:
   - BIG: %0,1
   - DAVA: %0,6

2. **Almanya Seçim Sonuçları - 2024**:
   - BIG: %0,1
   - DAVA: %0,4

3. **Genel Alman Seçim Sonuçları - 2024**:
   - CDU: %23,7
   - CSU: %6,4
   - Grüne: %12,0
   - SPD: %14,0
   - AfD: %15,7
   - Linke: %2,7
   - BSW: %6,1
   - FDP: %5,2

Grafiğin kaynağı, Almanya'nın 2024 Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarını yayınlayan resmi web sitesi olan [bundeswahlleiterin.de](https://www.bundeswahlleiterin.de/europawahlen/2024/ergebnisse/bund-99.html) adresidir. Bu kaynak, Berlin ve Almanya genelindeki seçim sonuçlarını ve genel Alman seçim sonuçlarını kapsamaktadır.