Avrupa Konseyi, gazeteci güvenliği kampanyası başlatıyor: “Gazeteciler önemlidir”

Avrupa Konseyi, Riga Medya Özgürlüğü Konferansı'nda gazetecilerin güvenliği için, tüm Avrupa’da, “Gazeteciler Önemlidir” temasıyla 2027 yılına kadar sürecek olan geniş kapsamlı bir kampanya başlatıyor

Avrupa Konseyi, gazeteci güvenliği kampanyası başlatıyor: “Gazeteciler önemlidir”
Avrupa’da, “Gazeteciler Önemlidir” temalı Avrupa Konseyi kampanyası “Gazeteciler Önemlidir” temasıyla 2027 yılına kadar sürecek.

Avrupa Konseyi, Riga Medya Özgürlüğü Konferansı'nda gazetecilerin güvenliği için, tüm Avrupa’da, “Gazeteciler Önemlidir” temasıyla 2027 yılına kadar sürecek olan geniş kapsamlı bir kampanya başlatıyor.

Konsey kampanyayı, 5-6 Ekim’de Riga’da, “Kalem kılıçtan keskin midir?” temasıyla yapılacak konferansta tanıtacak. Avrupa Konseyi’nin kampanyası kıta çapında düzenlenecek.

Türkiye de dahil 46 ülkenin tamamının dahil olacağı kampanya “Gazeteciler Önemlidir” temasıyla yapılacak ve 2027 yılına kadar sürecek.

Kampanya, gazeteciliğin korunması ve bilgiye erişim hakkı ilkelerinden hareketle; devletleri, gazetecilerin güvenliğini sağlamaya yönelik planlar ve ulusal mekanizmalar oluşturmaya teşvik ederek daha güvenli, bağımsız ve çoğulcu bir medya ortamının önünü açmayı ve dolayısıyla gazetecilerin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

“Kalem kılıçtan keskin midir?” temalı Riga Konferansı, Letonya Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Ombudsmanlık Dairesi tarafından Avrupa Konseyi işbirliğiyle düzenleniyor.

İfade özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğine yönelik mevcut zorluklara değinmek amacıyla yapılacak konferans, gazeteciliğin korunmasını ve gazetecilerin güvenliğini güçlendirmek için hükümet temsilcilerini, arabulucuları, medya özgürlüğünü korumaya dahil olan uluslararası kuruluşları, Gazetecileri Koruma Platformu’na mensup medya özgürlüğünü savunan STK'lar da dahil olmak üzere gazetecilerin meslek birliklerini biraraya getirecek.

Proje neyi kapsıyor?

VOA Türkçe’nin Avrupa Konseyi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kampanyanın temel amacı; gazetecilerin ve diğer medya aktörlerinin güvenliğini etkili bir şekilde arttırmak ve Avrupa Konseyi'ne üye devletlerde ve Avrupa'da güvenli, özgür, çoğulcu ve sorumlu gazetecilik için uygun bir ortam sağlamak.

Avrupa Konseyi, 2027 yılına kadar, etkin bir şekilde, üye ülkeleri, kampanyayı ulusal bağlama aktarmaya teşvik etmek için seferber olacak, her üyenin ulusal düzeyde “kararlı ve etkili” çabasını geliştirmek için 46 üye ülkeyle ilgili ayrı ayrı "ulusal bölüm" raporu hazırlanacak.

İhtiyaçların belirlenmesi ve kapsamlı strateji ve önlemlerin tasarlanması amacıyla, Ulusal Eylem Planı'nın geliştirilmesi ve uygulanmasının ön koşulu olarak, gazetecilerin güvenliğinin korunmasına yönelik Ulusal Komiteler (NC) oluşturulacak.

Avrupa Konseyi, üye devletler, ilgili kurumlar ve örgütlerden oluşacak bu komitelerle, kampanyanın etkisini en üst düzeye çıkarmak için hem Avrupa Konseyi hem de üye ülkelerin kendi aralarında koordinasyonu sağlanacak.

Ulusal komiteler arasında, kampanyanın hedeflerine ulaşmak için ulusal düzeyde gerçekleştirilen somut girişimler hakkında bilgi paylaşımı sağlanacak ve aynı zamanda Avrupa düzeyinde gerçekleşen değişimlerin sonuçları hakkında ilgili ulusal komiteler bilgilendirilecek. Ulusal komiteler, kampanya yönetim yapılarıyla sürekli diyalog halinde olacak.

Ulusal Komite’nin belirleyeceği kişiler, bu rolü üstlenirken, kendi ulusal mevzuatına ve ilgili uluslararası yükümlülüklere uygun hareket edecek. Gazetecilerin güvenliğini korumaktan sorumlu ulusal kurum ve kuruluşların yanı sıra, gazeteci birlikleri ve diğer medya organlarıyla koordinasyon içinde olacak.

Avrupa Konseyi, kampanyanın başlatılması ve koordine edilmesi, ulusal komitelerin yıllık toplantılarının düzenlenmesi, varsa komitelerle tüm ilgili paydaşlar arasındaki bilgi alışverişinin ve diyaloğun kolaylaştırılmasından sorumlu olacak.

Riga Medya Özgürlüğü Konferansı

Riga’da 5 Ekim'de kampanya sunumunun ardından, Maltalı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 16 Ekim 2017'de (ölümünün altıncı yıldönümüne birkaç gün kala) suikasta uğramasını konu alan “Havaya Uçurdular” oyunu sahnelenecek. Gazetecinin oğlu Matthew Caruana Galizia da bir konuşma yapacak.

Riga Konferansı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığındaki savaşın arka planında, ifade özgürlüğüne ve gazetecilerin güvenliğine yönelik mevcut tehditler ile savaş ve kriz zamanlarında gazeteciliğin karşılaştığı zorluklar gibi konulara odaklanacak.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Letonyalı yargıcı Martins Mits'in açılış konuşmasını yapacağı Konferans’ta, çatışma ve savaş zamanlarında ifade özgürlüğünün yasal sınırları da incelenecek. Ayrıca katılımcılar, bağımsız medyanın dezenformasyonla mücadele için neler yapabileceğini sorgulayacak.

Konuşmacılar arasında Letonya Kültür Bakanı Agnese Logina, Letonya Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatoviç ve Avrupa Konseyi Bilgi Toplumu ve Suçla Mücadele Direktörü Hanne Juncher de yer alacak.

Konferansın kapanışını, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Bjorn Berge ve Letonya Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Letonya heyeti başkanı Zanda Kalniņa-Lukaşevica kapatacak.

Konferansın hemen ardından, üye devletlerin temsilcileriyle, kampanyanın ulusal komitelerinin nasıl uygulamaya konulacağı konusunun tartışılacağı ilk toplantı gerçekleşecek.

Arzu Çakır